Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avalduste ja taotluste vormid

Avaldus kooli astumiseks DOC PDF
Avaldus võtta vastu õpilane pikapäevarühma DOC PDF
Avaldus kustutada õpilane kooli nimekirjast DOC PDF
Korraldada õpilasele õpetust koduõppe vormis DOC PDF
Avaldus rakenda õpilasele lihtsustatud õppekava DOC PDF
Nõusolek isikuandmete töötlemiseks DOC PDF
Taotlus lapse esindaja poolt nõustamiskomisjonile INNOVE RAJALEIDJA Taotlus_koolivalisele_noustamismeeskonnale_2020 Volikiri koolile Nõustamismeeskonnale taotlemiseks

Viimati muudetud 13.12.2022