Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erasmus+ projekt

Erasmus+ projekt

 Projekt ühendab Saksamaa ja Eestimaa noorukeid, kes tegelevad ühiste spordi ja aktiivsete harrastuste ja huvialadega koolis ning vabal ajal väljaspool kooli,  kujundab aktiivse eluviisi, viib  teismeelised mugavustsoonist välja, aitab laiendada silmaringi, täiendab rahvusvahelist suhtlemisoskust, rikastab sõnavara  ja loob võõrkeelte õppimiseks (saksa ja inglise keele) aluse. Projekti peamine vektor on kehaline aktiivsus, mis aitab kaasa üldisele elutegevusele. Projekt käsitleb stereotüüpseid ootusi tüüpilise harjumuspärase füüsilise tegevuse osas.

Projekti juhendaja on Jelena Pindus.

Eesmärgid:

  1. Õpilase motivatsiooni kujundamine uute tüüpi kehalise tegevuse jaoks, kultuuriliste sarnasuste ja erinevuste uurimine, meediakirjaoskuste omandamine, loomepotentsiaali arendamine, ühise mälestusvoldiku  loomine projekti elluviimise ja tulemuste kohta.
  2. Kehalise kasvatuse õpetamise korralduse võrdlus projektis osalevates koolides.

Ülesanded:

  1. kehalise tegevuse kohta blogi loomise oskuste arendamine, videokonverentsidel osalemise, failide jagamise e-twinningu kaudu;
  2. Oskuste arendamine kultuuripädevuste valdkonnas
  3. Kultuuriliste erinevuste, enda kultuurilise identiteedi ja sallivuse mõistmine teiste kultuuride suhtes.

Projekti arendamine

September-oktoober 2020 - õpilastele osalejate vahelise e-twinningu suhtlusplatvormi tutvustamine. Eesti poole läbirääkimised meediaportaalidega projektide kajastamise teemal. Kord nädalas vahetatakse ja tutvustatakse väljatöötatud materjale projektis osalejate vahel. Ettevalmistused Saksa poole esimeseks visiidiks Eestisse. 2021. aasta septembrisse on kavandatud samal teemal videokonverents.

November 2020 -  temaatiliste  videote vahetamine, jõuludeks  videotervituste ettevalmistamine .

 Märts 2021 - Eesti poole Saksamaa visiidi ettevalmistamine. Projekti esimese poole tulemuste tutvustamine. Projektis osalejate nimekirjade täiendamine. uute osalejate tutvustamine.

Aprill 2021 – suured infoüritused Eestis ja Saksamaal  projektis osalevate õpilaste aruannete ja muljetega, teismeliste videovahetus platvormidel E-twinning, TwinSpace.

September 2021 - videokonverents Saksa grupi teise visiidi ettevalmistamise kohta Eestis.

Märts 2022 -  Eesti poole Saksamaa visiidi ettevalmistamine.

Aprill 2022 - projekti lõplik hindamine.

Oodatud tulemused:

  1. Õpilaste saavutuste veebisait.
  2. Mälestusvoldik + selle digitaalne versioon .

 

Viimati muudetud 29.12.2023