Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Konkursi kirjeldus

Konkursi kirjeldus

Всезнайки - ülelinnaline konkurss erivajadustega lastele

Siht ja eesmärgid
Siht:
Avalikkuse tähelepanu juhtimine õpiraskustega laste probleemidele.
Hariduslike erivajadustega laste loomingulise ja intellektuaalse potentsiaali avalikustamine.
Laste kognitiivse huvi arendamine, edukate olukordade loomine.

Eesmärgid:                                
Hariduslike erivajadustega laste loominguliste võimete arendamise edendamine. Optimaalsete tingimuste loomine võimekate õpilaste tuvastamiseks ja nende professionaalse orientatsiooni määramiseks.
Hariduslike erivajadustega õpilaste kognitiivse huvi aktiveerimine.
Õpilaste loogilise mõtlemise arendamine, võime integreerida teadmisi ja rakendada neid mittestandardsete probleemide lahendamiseks.
Pakkuda hariduslike erivajadustega õpilastele võimalusi panna oma teadmised proovile konkreetses ainevaldkonnas.
Juhtida ühiskonna tähelepanu erivajadustega laste loovusele, loomingulisele ja intellektuaalsele tegevusele kui nende eneseväljenduse ja realiseerimise vahendile.


KONKURSIL OSALEMISE TINGIMUSED
Võistluse esimeses (koolisiseses) voorus võivad osaleda kõik üldise riikliku haridusprogrammi omandavate haridusorganisatsioonide 2. - 5. klassi õpilased (välja arvatud intellektipuudega (vaimse alaarenguga) lapsed).

Konkursi teises ehk linnavoorus saavad osaleda haridusorganisatsioonide õpilased, kes saavutasid konkursi esimese (koolisisese) vooru tulemuste põhjal igas nominatsioonis ja vanuserühmas 1., 2. ja 3. koha

KONKURSI KORRALDAMISE JA LÄBIVIIMISE KORD
Konkurss toimub eraldi ainetes: "vene keel", "matemaatika", "ümbritsev maailm" (loodus- ja inimeseõpetus), "eesti keel".
Võistlus toimub eraldi üldise riikliku haridusprogrammi omandavate haridusorganisatsioonide 2., 3., 4., 5. klassi õpilastele.
Võistlus toimub kahes voorus:
konkursi esimene ehk koolisisene voor;
konkursi teine ehk linnavoor.
Konkursi esimese (koolisisese) vooru korraldamiseks saadab üldist riiklikku haridusprogrammi rakendav haridusorganisatsioon korraldajale avalduse (Lisa 1) konkursi esimeses (koolisiseses) voorus osalemiseks.
Taotlus 1. voorus osalemiseks perioodil 17. jaanuar kuni 1. veebruar 2023 saadetakse [email protected] e-posti aadressile (teemaritta kirjutada "Taotlus 1. vooru korraldamiseks").
Pärast taotluse saamist viib võistluse korraldaja läbi selle läbivaatamise ja registreerimise. Pärast registreerimismenetluse läbimist saavad koolid: kinnituse konkursi esimese (koolisisese) vooru korraldamise võimaluse kohta, konkursi esimese vooru praktilised ülesanded, samuti teabe võistlusvooru korraldamise kohta (metoodilised soovitused osalejate tööde hindamiseks).
Esimene voor toimub koolides, kes osalevad konkursil vastavalt konkursi reeglitele ja materjalidele ajavahemikul 7.-25. veebruar 2023.
Konkursi esimesest voorust saavad osa võtta 2.-5. klassi õpilased. Konkurss toimub järgmistes õppeainetes: matemaatika, vene keel, ümbritsev maailm (loodusõpetus, inimeseõpetus), eesti keel.
Võistluse esimese vooru ülesannete sooritamiseks on aega 60 minutit.
Võistluse esimese ehk koolivooru võitjaid autasustatakse medalite, diplomite ja meenetega.
Konkursi teises ehk linnavoorus saavad osaleda õpilased, kes saavutasid esimeses voorus igas nominatsioonis ja igas vanuserühmas 1., 2., 3. koha.
2. vooru taotlus esitatakse järgmises vormis (Lisa 2).
2. vooru taotlus saadetakse konkursi korraldajale e-posti aadressile [email protected] (teemaritta kirjutada "Taotlus 2. vooru korraldamiseks") kuni 11. märtsini 2023.

Võistluse teine (linna)voor toimub korraldaja koolis (Lasnamäe Põhikool).
Konkursi teine (linna)voor toimub isiklikult igas vanuserühmas ja igas nominatsioonis. Kuupäevad määrab korraldaja sõltuvalt olukorrast.
Võistluse teise vooru ülesannete sooritamiseks on aega 60 minutit.
Konkursi žürii (konkursi korraldajad, 3 õpetajat erinevatest haridusorganisatsioonidest):
  1. Kontrollib ja hindab konkursi teise ehk linnavooru ülesannete tulemusi.
  2. Täidab hindamislehed konkursi teise ehk linnavooru ülesannete täitmise tulemuste põhjal.
  3. Selgitab välja konkursi võitjad.
  4. Konkursi žüriiliikmed, kes hindavad osalejate poolt täidetud ülesannete tulemusi, täidavad ja allkirjastavad hindamislehed, mis väljastatakse neile enne konkursi teise ehk linnavooru algust.

KONKURSI VÕITJATE JA AUHINDADE VÄLJASELGITAMISE KORD.

Konkursi kõikides voorudes, kõigis nominatsioonides ja vanuserühmades selgitatakse vastavalt konkursil osalejate näidatud tulemustele välja võitjad.
Võistluse vastava vooru võitjad on õpilased, kes said kõige rohkem punkte (kes täitsid kõige rohkem ülesandeid). Võistluse teise (linna)vooru tulemuste põhjal selgitatakse välja konkursi võitjad - õpilased, kes saavutasid I, II, III koha.
Võistluse ülesannete täitmist hinnatakse vastavalt võistluse korraldaja poolt välja töötatud kriteeriumidele. Konkursi esimese ehk koolivooru ülesannete täitmise hindamise kriteeriumid saadetakse haridusasutuste õpetajatele. Konkursi teise ehk linnavooru osalejate sooritusi hindab konkursi žürii.
Konkursi võitjaid autasustatakse karikate ja auhindadega.
Konkursi tulemusena kiidetakse nende lastega töötavaid õpetajaid.
Võistluse lõpus toimub pidu - kontsert kõigile osalejatele.
 

Viimati muudetud 16.01.2023