Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Kooli päevakava

 • Lasnamäe Põhikool töötab esmaspäevast - reedeni, koolimaja on avatud kell 7:30 – 19:30. Üldjuhul on koolimaja nädalavahetustel suletud.
 • Koolivaheajad on vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi määrusele, koolivaheajal on kool avatud kella 9.00 - 16.00.
 • Õppeaasta koosneb 175 õppepäevast. 
 • Koolitunnid algavad 8:00 ja lõpevad vastavalt tunniplaanile. 
 • Klassi õppetöö toimub samuti vastavalt tunniplaanile, mille koostab õppealajuhataja 31. augustiks.
 • Eelkutseõppe klasside õpilaste õppetöö toimub ühel päeval nädalas Tallinna Lasnamäe Mehhaanikakoolis, vastavalt koostatud tunniplaanile: 
                              7 .klassid – esmaspäeviti;
                              8. klassid – teisipäeviti;
                              9. klassid – kolmapäeviti.
 • Õppetund kestab 45 minutit. 
 • Vahetund on 10 minutit, suur vahetund – 45 minutit. Suure vahetunni ajal söövad õpilased koolilõunat ja saavad olla õues.
                             3. tund      1. - 4. klassid
                             4. tund      5. - 7. klassid
                             5. tund      8. -9.- klassid 
 
 •  1.-4. klassini töötavad pikapäevarühmad
 •  1. -3. klasside pikapäevarühma tunnid on 1. tunni ajal ja peale tunde;
 • 4. klasside pikapäevarühma tunnid on peale tunde.
          Pikapäevarühmas on : 
              •    jalutuskäik
              •    õppimine järgmiseks koolipäevaks
              •    huvitegevus
              •    kehakultuur
              •    tugisüsteemi spetsialistide teenused
 
 • Koolis töötavad tasuta huviringid. Ringide toimimise aeg, koht, sihtgrupp ja õpetaja avaldatakse kooli kodulehel rubriigis Huvitegevus.
 • Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra, koolikorra, tunniplaani, kontaktandmed ja teised koolielu reguleerivad aktid kooli kodulehel.
 • Õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisenemist ja väljumist. Vahetundidel peavad õpetajad korda vastavalt korrapidamisgraafikule. Ohustavate olukordade ennetamiseks rakendatakse keeldu käsitletavaid mõjutusmeetmeid. 

Viimati muudetud 10.10.2022