Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Loodusainete õppimine väljaspool klassiruumi

Õppetöö toimub looduses ( matka- ja õpperajad, rabad ja metsad) ning erinevates loodushariduskeskustes. Projekt kestab terve õppeaasta ja igal klassil toimuvad sellised tunnid vastavalt õppekavale.

Lasnamäe Põhikooli keskkonnahariduslikud õppekäigud õppeaastaks 2021/2022

Hariduslike erivajadustega õpilaste loodushariduslikkes programmides osalemine toetab  loodusteaduste ainetundides omandatu kinnistamist ja keskkonnateadlikkuse suurenemist läbi praktilise tegevuse.

Eesmärgi saavutamiseks tehtavad tegevused kujundavad õpilastes väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks.

Projekti kestvus: september 2021- juuni 2022

Projekti jooksul käivad kõik klassiastmed vastavalt nende ainekavale õppekäigul, millele järgneb õpitut kokkuvõttev tegevus koolis.

Klasside järjestuses toimuvad õppeprogrammid:

Klassiaste

Koht

Programm

Aeg

  1. klassid

Muraste looduskool

Avastusretk looduse igapäevaellu

mai

  1. klassid

Silma õpikoda

Elu maal 

oktoober

  1. klassid

Nõmme Loodusmaja

Pääsküla raba loodusõpperajal

mai

  1. klassid

AHHAA teaduskeskus

Astronoomia

oktoober

  1. klassid

AHHAA teaduskeskus

Vesi

november

  1. klassid

RMK Sagadi looduskool

Mets kui kooslus

november

  1. klassid

Jääaja keskus

Liustike pärandus Eestimaa pinnal

jaanuar

  1. klassid

Puhta vee teemapark

Põhjavee teke ja geoloogia Pandivere kõrgustikul nuhvliga

mai

  1. klassid

Silma õpikoda

Haavatav Läänemeri

aprill

Viimati muudetud 02.03.2022