Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppeaasta eesmärgid

Õppeaasta eesmärgid

Muutunud õpikäsituse rakendamine õppe- ja kasvatustegevuses:

  • õuesõppe tulemuslik rakendamine perioodil september - oktoober ja aprill – juuni.
  • projektõppe tulemuslik rakendamine 4.-9. kl kord õppeperioodil, koostöine õpetamine õppeainete lõimimisel  
  • õpitava seostamine praktilise eluga, kasutades õppetundides infotehnoloogia võimalusi ja aktiivõppe meetodeid, õppekäike, huvitegevust
  • kujundada õpilastes koostööoskust erinevate ühistegevuste kaudu.
  • õppekava uuendamine

 

Viimati muudetud 21.02.2024