Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal Lasnamäe Põhikoolis

Õppetöö korraldus ja hindamine distantsõppe ajal Lasnamäe Põhikoolis

 

 

        Õppetöö korraldus distantsõppe ajal

 • Distantsõppes toimub õppetöö kehtiva tunniplaani alusel. Õppetöös on kasutusel järgmised keskkonnad:Microsoft teams us, ekool.eu, opiq.ee, Tebo.me.

 • Distantsõppe on juhendatud õpe, kus 50 %  õppetööst toimub videotunnina Microsoft teams’i keskkonnas.

 • Distantsõppes osalemiseks vajab õpilane laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni.

 • Videotunnis kaamera peab olema suunatud ainult õpetajale ja e-õppes laps osaleb tunnis pildiga, et oleks selge, kellega tegu. Õpilased hoiavad enda arvutipilti kodus nii, et peale nende ei oleks taustal muid isikuid ja kasutavad kõrvaklappe.

 • Kõikidele õpetajatele ja õpilastele on loodud konto ja ligipääs olemasolevatele e- õpikutele (opiq.ee), õpiveebi (tebo.me) ja e-kooli (ekool.eu).

 • Distantsõppe täisnädalal  on nädala ülesanded 5.-9. klassile  nähtavad  hiljemalt esmaspäeval  kella 16.00, et  anda  õpilasele parem  ülevaade  nädalast  ja  harjutada  iseseisvat ajaplaneerimist.
 • Päevade  kaupa  antavad  ülesanded  on  kantud  e-kooli  antud  õppepäeva hommikul  hiljemalt kell  8.00.
 • Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid suures mahus ei anta. Sõltumata klassist on oluline lisaks arvutis tehtavatele ülesannetele ka nö ekraanivabade ülesannete andmine.

 • Pärast hinde väljapanemist (s.t. pärast hindamise vaidlustusaega) tagab kool, et õpetaja on kõik saadud failid, videod ja fotod kustutatud. Kui soovitakse midagi hiljem muul eesmärgil kasutada, peaks olema selleks eelnev nõusolek.

 • Õpetajad kasutavad töövahendiks ainult kooli domeeniga e-posti aadressi.

  Distantsõppest puudumine

 • Eelnevalt kokku lepitud tunniplaanijärgses videotunnis fikseeritakse puudujad tavapärasel viisil.

 • Kui õpilane on haige ja ei saa videotunnist osa võtta, teavitab vanem sellest klassijuhatajat hiljemalt sama koolipäeva hommikul.

 • Kooli juhtkond võtab vajadusel ühendust õpilase ja/või vanemaga, kui õpilane ei osale distantsõppes.

  Hindamine osalise või täieliku distantsõppe perioodil

 • Hindamise alused on osalise või täieliku distantsõppe perioodil samad, mis kontaktõppe ajal.

  Tehnoloogia

 • Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, peab lapsevanem pöörduma klassijuhataja poole.

 • Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.

  Videotunnis osalemise reeglid õpilasele

 • Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik.

 • Enne videotundi kontrollib õpilane üle tehnilised vahendid (internetiühendus, kaamera, mikrofon).

 • Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga.

 • Videotundi siseneb õpilane alati oma nime ja perekonnanimega.

 • Videotunnis ollakse kohal õigel ajal.

 • Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on selleks loa andnud.

 • Videotunni vestlusalas kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud infot.

 • Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega.

 • Õpilane lahkub videotunnist, kui õpetaja on andnud selleks loa.

 • Videotunni salvestamine on keelatud.

  Kontaktid ja suhtlus

 • Suhtlemisel kasutatakse kokkulepitud kanaleid ( meil, telefon, e- kool).

 • Õpetajate e-posti aadressid on leitavad kooli kodulehelt kontaktide alt.

 

Viimati muudetud 14.09.2023