Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tähelepanu!

Tähelepanu!

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhisedhttps://www.hm.ee/et/koroona

Terviseameti juhised: https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus 

Õppevideo "Kuidas kasutada kaitsemaski õigesti"  https://www.youtube.com/watch?v=SpJRRHtoMWc&feature=emb_title

Õppevideo "Kuidas kasutada isikukaitsevahendeid nakkushaiguste puhul? https://www.youtube.com/watch?v=BbgPwcJZCmM&feature=emb_title

Tallinna koroonaviiruse leviku kolme stsenaariumi objektiivsed kriteeriumid 

Tallinna ülelinnalise koroonaviiruse leviku tõkestamise tegevuskava koostamise kolme stsenaariumi aluseks on võetud objektiivsed kriteeriumid. Stsenaariumiga seotud tegevuste rakendamisel peab olema realiseerunud vähemalt üks kriteerium, mille alusel tehakse vajalik otsus.  

Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid: 

  • Riikliku mõõdikuna KOV-i territooriumil COVID-19 haigusesse nakatunuid tuvastatud ei ole või nakatunute arv ei ületa Tallinnas 25 uue nakatunu piiri 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul. 

Kollase stsenaarium realiseerumise kriteeriumid: 

  • Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks; 
  • Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 25 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta. 

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid: 

  • Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks;  
  • Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 50 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta. 

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine 

Roheline stsenaarium  

Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Kool on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid. 

Kollane stsenaarium 

Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks. Kool on avatud, kuid vajalik on kontaktõppes olevaid õpilasi hajutada. Kontaktõpe on oluline tagada esmajärjekorras põhikooli I astme õpilastele ning erituge vajavatele õpilastele. Õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks on õppetöö hajutatud (hajutatud koolipäeva algus, erinevatel aegadel vahetunnid, hajutatud söögivahetunnid, koduklassides õppimine, õuesõpe, e-õppe päevad jm). 

Punane stsenaarium 

Riigis on kehtestatud eriolukord. Koolid on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele, osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate kokkulepetega.   

Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või konkreetses klassis. 

Reeglid meie koolis:
Koolis järgitakse üldisi hügieenireegleid ja Terviseameti kehtestatud nõudeid
Kooli ei lubata haigusnähtudega lapsi ja õpetajaid.
Välistatakse võõraste isikute pääs kooli kasutuses olevatele korrustele
Kooli riietehoiu sissepääsu juures on tagatud desovahendite automaadid kätehügieeniks, sööklates ja tualettruumides on olemas kätepesuvahendid ja ühekordsed paberrätikud/ kätekuivatid ning kätehügieeni plakatid.

Õpilane:

• Kraadib ennast enne kooliminekut kodus ja haigena kooli ei lähe. 

• Täidab koolis kokkulepitud reegleid. 

• Võtab teadmiseks, et minu käitumine mõjutab kõikide heaolu. 

• Koolimajja sisenedes desinfitseerib käed.  

• Enne söömist peseb kindlasti käed.  

• Ruumist väljudes puhastab oma töölaua vastavalt kokkulepitud korraldusele.  

• Küsib abi ja annab teada õppetööd takistavatest asjaoludest. 

• Koolipäeva jooksul tekkivate terviseprobleemide puhul annab sellest kohe teada oma õpetajale/kooliõele

• Distantsõppel olles jälgib igapäevaselt e-kooli ning täidab antud ülesandeid. 

• Küsimuste korral võtab koheselt ühendust klassijuhataja ja/või aineõpetajaga (vajadusel tugispetsialistiga). 

Punase stsenaariumi realiseerumisel õpilane:

• Püsib kodus! 

• Koostab endale päevaplaani ja järgib seda. 

• Distantsõppel olles jälgib igapäevaselt e-kooli ning täidab antud ülesandeid. 

• Suhtleb digitaalselt klassikaaslastega.  

• Märkab inimesi enda ümber.   

• Küsimuste korral võtab koheselt ühendust klassijuhataja ja/või aineõpetajaga (vajadusel tugispetsialistiga). 

 LASNAMÄE PÕHIKOOLI COVID-19 LEVIKU TÕKESTAMISE PLAAN

Viimati muudetud 21.02.2024