Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tugiteenused

Tugiteenused

Amet

Nimi

Tel

 e-post

HEV koordinaator

Aleksandra Melnikova

6356711

[email protected] 

HEV koordinaator, eripedagoog Olga Boris 6356711 [email protected] 
Koolipsühholoog Ljudmilla Jurkevitš   [email protected] 

Koolipsühholoog

Natalija Kovaljova

 

[email protected] 

Koolipsühholoog

Viktoria Kovaltšuk

56819356

[email protected] 

Koolipsühholoog

Irina Liskovskaja

 

[email protected] 

Logopeed

Olga Muzõka

53829258 

[email protected] 

Logopeed

Svetlana Obozenko

58182454

[email protected] 

Logopeed

Olha Penzenko

 

[email protected] 

Sotsiaalpedagoog

Jelena Plutahina

6356773

[email protected] 

Sotsiaalpedagoog Natalja Tur   [email protected] 

Eripedagoog

Larisa Nikonova

 

[email protected] 

Eripedagoog Jelena Rumjantseva   [email protected] 
Eripedagoog Katerina Allaste   [email protected] 
Eripedagoog Julia Laubert   [email protected] 
Õpiabirühma õpetaja Jelena Mihhalap-Novikova   [email protected] 
Õpiabirühma õpetaja Anželika Must   [email protected] 
Õpiabirühma õpetaja Anna Tsurenkova   [email protected] 

IT- tugiisik, E-kooli administraator

Vadim Dmitrijev

53834406

[email protected] 

IT-tugiisik

Allan Adamson

 

[email protected] 

Raamatukoguhoidja

Svetlana Savoshko

 

[email protected] 

Kooliõde Ljubov Paškovitš  56200156 [email protected]
Kooliõde Irina Serenok 55574676 [email protected]


Lugupeetud lapsevanemad! Palume eelnevalt kokkuleppida konsultatsiooni saamiseks.

 

Tugisüsteemi liigid

Tugisüsteem koosneb erinevate spetsialistide koostööst, mis on suunatud erivajadustega õpilaste toetamiseks õppetöös.

Täiuslike õppetingimuste loomine õpilasele, kellel on raskusi õppekava omandamisega, oleneb õpilase vanuselisest ja individuaalsest eripärast

Ülesanded

Õpetamise ja sotsialiseerimise protsessi realiseerimine, lähtudes laste võimalustest, psühholoogilis-pedagoogilise  ja psühholoogilise tegevuse kaudu.

Mugavate tingimuste loomine õpilaste edukaks õpetamiseks.

Vajalike tingimuste loomine efektiivse koostöö saavutamiseks lastevanematega kindlustades õpilase edukat õpetamist.

Töö  põhisuunad:

  • Õpiraskustega laste ja nende probleemide väljaselgitamine
  • Maksimaalselt  sobivate õppetingimuste loomine eduka õppekava täitmiseks
  • Õppekava täitmise tulemuste  ja õpilase töö hindamine terviklikuna. Koostöö analüüs ja hindamine.

 Tugispetsialistide abi saamise võimalused

  • Aineõpetajate konsultatsioonid
  • Õpiabi
  • Logopeedilise abi saamine
  • Psühholoogi konsultatsioonid ja õppetunnid
  • Sotsiaalpedagoogi konsultatsioonid
  • Eripedagoogi konsultatsioonid
  • Ekool

Eripedagoogi ülesandeks õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel.

Logopeedi ülesandeks õpilase kommunikatsioonivõime hindamine, kommunikatsioonihäiretega õpilaste väljaselgitamine, nende suulise ja kirjaliku kõne arengu toetamine ning neile sobiva suhtluskeskkonna soovitamine; õpetajate toetamine õpilaste kommunikatsioonivõime arendamisel, taastamisel ning kompenseerimisel; õpiabirühma- või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.

Koolipsühholoogi ülesandeks õpilase psühholoogilist arengut ja õppeprotsessis toimetulekut mõjutavate tegurite (psüühilised protsessid, isiksuse omadused, emotsionaalne seisund, vaimse tervise probleemid, suhtlemis- ja käitumisoskused) hindamine; õpilase nõustamine isikliku elu, õppetööga ning vaimse tervisega seotud probleemidega toimetulekul, tunnetusprotsesside, vaimsete võimete, käitumis- ja suhtlemisoskuste arendamisel ning õpi- ja karjäärivalikute tegemisel; õpilase toetamine ning vanema ja kooli personali nõustamine kriisisituatsioonist väljatulekuks toe korraldamisel.

Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning tema eakohast tegutsemisvõimet takistavate tegurite analüüsimine, õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine; koolis esilekerkivate õpilaste sotsiaalsete ja koolikohustuse täitmist takistavate probleemide kaardistamine, nende ennetus- ja lahendustegevuste koordineerimine.

HEV koordinaatori põhiülesanne on tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste ning nende vanemate nõustamine ja abistamine. HEV koordinaator töötab koostöös kooli õpetajatega ja spetsialistidega. HEV koordinaator nõustab õpilasi ja nende vanemaid pöördumisel Tallinna Õppenõustamiskeskuse ja Rajaleidja nõustamismeeskonna ning erialaspetsialistide poole.

Viimati muudetud 12.02.2024