Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga

Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga


Rahastamise programm/meede : Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava  2014-2020  prioriteetse suuna  „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“  meede „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng“
Projekti nimi ja nr: Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga,  nr 2014-2020.9.01.21-0102
Projekti rahastamine:
Välisprojekti rahastus on otsustatud Tallinna Linnavolikogu otsusega 03.06.2021 otsusega nr 76 "Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Lasnamäe rattatee ühendus kesklinnaga“ ja volituse andmine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhatajale"
Toetuse taotluse rahuldamise otsus: Riigi Tugiteenuste Keskus 23.08.2022  otsus nr 11.2 15/0802.
Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on luua Tallinna linna elanikele ja külastajatele senisest oluliselt paremaid tingimusi kergliikluseks arendades olemasolevat kergliiklusteede
võrgustikku ning likvideerides senise võrgustiku kitsaskohti, mis takistavad võrgustiku tõhusat toimimist. Puuduva lõigu rajamise tulemusel luuakse võimalus kergliiklejate ohutumaks liiklemiseks, eraldades autode ja jalgsi/jalgrattaga liikujad; ühtlasi luuakse puhtam, keskkonnahoidlikum, turvalisem ja atraktiivsem linnakeskkond ning luuakse uut avalikku linnaruumi vähemalt 20 000 m2. I etapi raames rajatakse ca 2,5 km pikkune ja 4 m laiune rattatee ühendus. Rattatee II etapi raames on planeeritud rajada Valge tänava ühendust Kadrioru pargiga, sh laskumine Tallinna klindist Kadrioru parki.

Projekti tegevused:
  • Kergliiklustee ehitamine;
  • Ehituse omanikujärelevalve teenuse osutamine;
I etapi ehitamiseks sõlmis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet AS-iga TREV-2 Grupp 14.06.2022 ehituse töövõtuleping maksumusega 1 463 748 eurot. Tööd valmisid tähtaegselt 14.12.2022.
II etapi ehitamiseks sõlmis Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet 24.11.2022 ehituse töövõtulepingu OÜ-ga ATEMO. Lepingu maksumus on 2 060 400 eurot. Tööd on valmis.
Projekti tulemus:
Projekti tulemusel rajati Tallinna linna eri piirkondi ühendav ca 2,5 km pikkune ja 4 m laiune rattatee lõik.
Projekti eelarve:
Projekti kogumaksumus: 4 372 561,32 eurot
Projekti abikõlblik maksumus 1 791 120 eurot
ERF toetus:  1 522 452 eurot
Omafinantseering: 268 668 eurot
Projekti abikõlblikkuse periood: 26.04.2021 - 31.12.2023


 

Viimati muudetud 22.12.2023