Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Asustamata eluruumid Lasnamäel

Seisuga 16.01.2023 puuduvad Lasnamäe linnaosas asustamata munitsipaaleluruumid.Asustamata sotsiaaleluruumid seisuga 16.01.2023:

Jrk.nr Aadress Korrus Tubade arv Üldpind m² Märkused
           
1. Paagi tn 10-304 3 1 21,5 Kõigi mugavustega kööktuba
           
2. Paagi tn 10-409 4 1 21,4 Kõigi mugavustega kööktuba
           
3. Paagi tn 10-616 6 1 18,6 Kõigi mugavustega kööktuba
           
4. Paagi tn 10-708 7 1 21,4 Kõigi mugavustega kööktuba
           
5. Katleri tn 6-75 8 1 32,8 Kõigi mugavustega korter
           
6. Hooldekodu tee 15-9 1 1 17,6 Kõigi mugavustega kööktuba
           


! Avaldusi eluruumi üürimiseks võetakse vastu kuni 07.02.2023 e-posti aadressil kaja.merilaine@tallinnlv.ee või Lasnamäe Linnaosa Valitsuses aadressil Pallasti tn 54 tuba 217 esmaspäeviti kella 15-18 ja neljapäeviti kella 10-12

Täiendav informatsioon tel. 645 7754

! Üürisuurus Paagi tn 10 on 0,61 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus + kõrvalkulud.
! Üürisuurus Katleri tn 6 on 0,96 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus + kõrvalkulud.
! Üürisuurus Hooldekodu tee 15 on 1,15 eurot eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kalendrikuus + kõrvalkulud.


! Avaldusi eluruumi üürimiseks saavad esitada vaid isikud, kes on juba arvele võetud sotsiaaleluruumi üürimist taotleva isikuna Lasnamäe Linnaosa Valitsuses.
 (välja arvatud noored pered ja linnale vajalikud töötajad).

Kuivõrd eluruumi üürile andmine on kaalutlusotsus ja eluruumi üürile taotleja on konkreetses haldusmenetluses menetlusosaline, palume koos taotluse esitamisega soovitavale korterile, esitada kirjalikult ka oma arvamus ja põhjendused, milliseid peate oluliseks asja lahendamisel ning mida ei ole esitatud kirjalikult või suulises vormis kuni käesoleva ajani Lasnamäe Linnaosa Valitsusele  (Haldusmenetluse seaduse § 5 lg 1 ja § 40 lg 1 kohaselt on haldusorganil õigus kaalutlusõiguse korras määrata, kuidas võimaldada menetlusosalisele arvamuse ja vastuväidete esitamist kavandatava otsuse suhtes).  Eluruumi üürimist taotleval isikul on õigus anda täiendavaid selgitusi ka taotluse menetlemise käigus.


Avaldused ja vormid

 

Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid

 

Lisainfo

Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka E- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt. 

Kontaktandmed

Aadress: Pallasti tn 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee  


Lasnamäe linnaosas asustamata eluruumide üürile andmisega tegelevate töötajate kontaktandmed:

  • Munitsipaaleluruumid

Eluruumide peaspetsialist – Kristi Kelder-Eha
Telefon: 645 7795
E-post: kristi.kelder-eha@tallinnlv.ee

Loe lähemalt munitsipaaleluase taotluste vastuvõtmisest ja eraldamisest 

  • Sotsiaaleluruumid

Sotsiaalteenuste talitus - Kaja Merilaine
Telefon: 6457754
E-post: kaja.merilaine@tallinnlv.ee

Loe lähemalt sotsiaaleluase taotluste vastuvõtmisest ja eraldamisest 

 

 

Viimati muudetud 16.01.2023