Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Eluase Raadikul

Aadress: Pallasti tn 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee  


Tallinna linn jätkab linna arenguks vajalikele töötajatele Raadiku tänaval korterite üürile andmist Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2010 määrus nr 17 "Tallinna linnale vajalikele töötajatele Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürile andmise kord" alusel.


Raadiku tn eluruumidega tegelev isik on Kristi Kelder-Eha
Telefon: 645 7795
E-post: kristi.kelder-eha@tallinnlv.ee
Vastuvõtuajad: E 15.00-18.00, N 10.00-12.00

Taotluste vormid (korteri üürimise taotlemiseks tuleb uutel taotlejatel esitada vormikohane taotlus rahvastikuregistrijärgse elukoha linnaosa valitsusele)

  • Tallinna linnale vajaliku töötaja taotluse vorm
  • Andmete kinnitamise vorm
     

    NB! Tallinna Linnavalitsuse 22.02.2010 määruse nr 17 „Tallinna linnale vajalikele töötajatele Raadiku tänaval asuvate eluruumide üürileandmise korra“ § 6  kohaselt on eluruumi üürimist taotleva isikuna arvele võetud taotleja kohustatud  iga aasta esimese kolme kuu jooksul esitama eluasemekomisjonile kirjaliku kinnituse selle kohta, et esinevad jätkuvalt eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise alused. Nende kohustuste mittetäitmisel kustutatakse taotlejad eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.

    Viimati muudetud 08.09.2022