Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse juhtkond

 

Lasnamäe LOV.jpgAadress: Pallasti 54,
11413 Tallinn
Telefon: 645 7700, 645 7718
E-post: lasnamae@tallinnlv.ee

Linnaosavanem: JULIANNA JURTŠENKO
Telefon: 645 7715
E-post: julianna.jurtsenko@tallinnlv.ee
Kabinet: 335a
Valdkonnad: üldjuhtimine, suhted linnavalitsuse ja linnaosakoguga, linnaosa esindamine vabariigis ja väljaspool vabariiki, linnaosa eelarvevahendite käsutamine ja eelarveküsimused, personalipoliitika, linnaosa majanduspoliitika, suhtlus meediaga.
Struktuurüksused: kantselei.
Otsealluvuses:​​linnaosa vanema asetäitjad, haldussekretär, kantselei juhataja, avalike suhete nõunik, nõunikud, eelarve juhtivspetsialist ja juhiabi.
Haldusalas: Lasnamäe Saun.
Vastuvõtt: eelregistreerimise alusel

Linnaosa vanema asetäitja: ILJA ŠNITKO
Telefon: 645 7742
E-post: ilja.snitko@tallinnlv.ee 
Kabinet: 310
Valdkonnad: linnamajanduse osakonna töökorralduse suunamine, arendamine ning linnaosa turvalisust puudutavate tegevuste korraldamine ja koordineerimine.
Struktuurüksus: linnamajanduse osakond.
Otsealluvuses: linnamajanduse osakonna juhataja.
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12-00

Linnaosa vanema asetäitja: 
Telefon: 645 7735
E-post: 
Kabinet: 319
Valdkonnad: kultuuri-, noorsoo-, haridus-, spordi- ja sotsiaalhoolekandevaldkonna suunamine ja arendamine.
Struktuurüksus: sotsiaalhoolekande osakond, kultuuri- ja vaba aja sektor.
Otsealluvuses: sotsiaalhoolekande osakonna juhataja, kultuuri- ja vaba aja spetsialist, terviseedenduse spetsialist. 
Haldusalas:Kultuurikeskus Lindakivi, Lasnamäe Noortekeskus, Lasnamäe Spordikompleks, Lasnamäe Sotsiaalkeskus ja Lasnamäe Lastekeskus.

Vastuvõtt: eelregistreerimise alusel

Haldussekretär: Birgit Mihhailov
Telefon: 645 7723
E-post: birgit.mihhailov@tallinnlv.ee
Kabinet: 305
Valdkonnad:
linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine, linnaosakogu töö tagamine, valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, -küsitluste jms korraldamine, personalitöö, juriidilise töö ja rahvastikuregistrialaste küsimuste koordineerimine, sisekontrollide korraldamine, korruptsiooni ennetamine.
Struktuuriüksus: rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond
Otsealluvuses: rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakonna juhataja, jurist ja  personali vanemspetsialist.
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Avalike suhete nõunik: Anna Marie Koorits
Telefon: 645 7739
E-post: annamarie.koorits@tallinnlv.ee
Kabinet: 320
Valdkonnad:  linnaosavalitsuse meediasuhete loomine. Linnaosa elanike informeerituse tagamine. 
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Nõunik: Viktoria Panova
Telefon: 645 7721
E-post: viktoria.panova@tallinnlv.ee
Kabinet: 304
Valdkonnad: linnaosa vanema, vanema asetäitjate ja teiste teenistujate nõustamine linnaosa puudutavates küsimustes, linnaosa valitsuse dokumendialase töö korraldamine, linnaosakogu komisjonide töö korraldamine ja linnaosa ajaleht.
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Nõunik: Pavel Kornev
Telefon: 645 7786
E-post pavel.kornev@tallinnlv.ee
Kabinet: 324
Valdkonnad: linnaosavalitsuse sotsiaalmeediasuhete, informeerimise ja kaasamise alaste tegevuste väljatöötamine ja elluviimine. Koostöö arendamine kohalike kogukondade ja huvigruppidega. Linnaosa elanike informeerituse tagamine. 
Vastuvõtt: E 15.00 - 18.00 ja N 10.00 - 12.00

Eelarve juhtivspetsialist: Natalja Guppal
Telefon: 645 7726
E-post: natalja.guppal@tallinnlv.ee
Kabinet: 307
Valdkonnad: ametiasutuse ja hallatavate asutuste eelarve protsessi korraldamine, eelarve täitmise jälgimine ja analüüs ning finantsalase toe tagamine linnaosa valitsuse ja hallatavate asutuste juhtidele.

Viimati muudetud 09.03.2023