Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasnamäe LOV sotsiaalhoolekande osakond

Juhataja: Regina Truman
Telefon: 645 7751
Kabinet: 222 (Pallasti 54)
Tegevusvaldkonnad: sotsiaalhoolekande üldküsimused
Vastuvõtt: esmaspäeval 15.00 - 17.30 ja neljapäeval: 10.00 - 12.00
e-post: regina.truman@tallinnlv.ee

Jurist: Liisi Raamets-Tunali
Telefon: 645 7758
Kabinet: 215
Tegevusvaldkonnad: juriidilised küsimused
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30;
e-post: liisi.raamets-tunali@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist: Inga Lugina
Telefon:645 7760
Kabinet: 327
e-post: inga.lugina@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist: Nadežda Vestung
Telefon: 645 7763
Kabinet: Mahtra 48
e-post: nadezda.vestung@tallinnlv.ee

 

SOTSIAALTEENUSTE TALITUS

11413 Tallinn, Pallasti 54

talituse juhataja: Leili Vaikmaa
Telefon: 645 7756
Kabinet: 109
Tegevusvaldkonnad: sotsiaalteenuste talituse töö juhtimine, koordineerimine ja korraldamine. Isikute õiguste ja heaolu tagamine sotsiaalteenustele suunamise, nõustamise ning muu abiandmise kaudu
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: leili.vaikmaa@tallinnlv.ee

Peaspetsialist: Kaja Merilaine
Telefon: 645 7754
Kabinet: 110
Tegevusvaldkonnad: eakatele, täisealistele puudega inimestele, vähekindlustatud peredele ja teistele abivajajatele sotsiaaleluaseme ja üldhooldekodu teenuse korraldamine (LOV SHO komisjoni sekretäri ülesannete täitmine, ettepanekute tegemine isikute arvele võtmiseks rahvastikuregistris kohaliku omavalitsuse täpsusega, omasteta
isikute matuste korraldamine)

Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00-12.00 ja 14.00-17.30, neljapäeval: 9.00-12-00 ja 14.00-16.30
e-post: kaja.merilaine@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist: Leelo Kukk
Telefon: 645 7771
Kabinet: 108
Tegevusvaldkonnad: eakate inimeste õiguste ja heaolu tagamine nõustamise, teenustele suunamise
ning muu abiandmise kaudu (koduteenuse korraldamine ja järelevalve teostamine,  sotsiaalvalveteenuse ja eakate päevahoiuteenusele suunamine)
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: leelo.kukk@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist: Kalju Nurm
Telefon: 645 7764
Kabinet: 141
Tegevusvaldkonnad:  Eakate, vähekindlustatud  ja muude sotsiaalsete erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku soodustamine nõustamise , teenustele suunamise ning muu abi andmise kaudu (nõustamine
vältimatu sotsiaalabi, varjupaigateenuse ja öömajateenuse saamisel ning tasuta toitlustamise osas, PR toidutalongide väljastamine, töö perevägivalla  juhtumitega, koostöö politsei, ohvriabi, vanglate ning  kriminaalhooldusosakondadega)
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: kalju.nurm@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist: Viktoria Soosaar
Telefon: 645 7775
Kabinet: 133
Tegevusvaldkonnad: piiratud teovõimega täiealistele isikutele eestkoste seadmise ja teostamise korraldamine ning isikute kinnisesse asutusse paigutamine (eestkoste vajaduse kindlaks tegemine, kohtule arvamuste andmine, eestkostel olevate isikute  esindamine,  kohtuistungitel osalemine)
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30;
e-post: viktoria.soosaar@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist: Tiiu Raid
Telefon: 645 7774
Kabinet: 136
Tegevusvaldkonnad: piiratud teovõimega täiealistele isikutele eestkoste seadmise ja teostamise korraldamine ning isikute kinnisesse asutusse paigutamine (eestkoste vajaduse kindlaks tegemine, kohtule arvamuste andmine, eestkostel olevate isikute  esindamine,  kohtuistungitel osalemine)
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: tiiu.raid@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist: Kadri Peljo
Telefon: 645 7736
Kabinet: 140
Tegevusvaldkonnad: erivajaduste inimeste õiguste ja heaolu tagamine nõustamise, teenustele suunamise ning muu abi andmise kaudu (isikliku abistaja või tugiisiku teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine, täisealiste puudega inimeste sotsiaaltranspordi korraldamine, rehabilitatsiooniteenusele või erihoolekandeteenusele suunamist taotlevate inimeste taotluste ettevalmistamine ja SKA-ile edastamine, isikut tõendavate dokumentide kätte toimetamine)
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: kadri.peljo@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist: Tiina Kukkur
Telefon: 645 7749
Kabinet: 119
Tegevusvaldkonnad: kõrvalist abi vajavatele täisealistele puudega isikutele hoolduse seadmine ning hooldajatele hooldajatoetuse määramine (hooldusvajaduse ja hoolduse hindamine ning kvaliteedi kontrollimine). Omastehooldajate asendusteenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: tiina.kukkur@tallinnlv.ee

Vanemspetsialist: Külli Kull
Telefon: 645 7759
Kabinet: 119
Tegevusvaldkonnad: kõrvalist abi vajavatele täisealistele puudega isikutele hoolduse seadmine ning hooldajatele hooldajatoetuse määramine (hooldusvajaduse ja hoolduse hindamine ning kvaliteedi kontrollimine). Omastehooldajate asendusteenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: kylli.kull@tallinnlv.ee

 

LASTEKAITSE TALITUS

Teenindatakse eelregistreerimise alusel.

Vastuvõtt:

Esmaspäeval:   

Neljapäeval:

9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30

9.00-12.00 ja 14.00-16.30

Lastekaitse  talituse juhataja: Kristiina Keerd
Telefon: 645 7706
Kabinet: 224
Tegevusvaldkonnad: lastekaitse üldküsimused
Vastuvõtt: esmaspäeval 15.00 - 17.30 ja neljapäeval: 10.00 - 12.00
e-post: kristiina.keerd@tallinnlv.ee

Lastekaitse peaspetsialist: Diana Vinogradova
Telefon: 645 7757
Kabinet: 217
Tegevusvaldkonnad: lastekaitse üldküsimused, alaealiste eestkoste korraldamine
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: diana.vinogradova@tallinnlv.ee 

Lastekaitse vanemspetsialist: Anastassia Burgos
Telefon: 645 7776
Kabinet: 127
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Paekaare, J. Koorti
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: anastassia.burgos@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Siire Toode
Telefon: 645 7779
Kabinet: 122
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Lagedi tee, Pae, Paepargi, Pae põik, Suur-Paala, Väike-Paala, Uuslinna, Kiive, Raudsüdame, Muldvalge, Valge, Tuha, Peterburi tee, Killustiku
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: siire.toode@tallinnlv.ee 

Lastekaitse vanemspetsialist: Mare Pihlak
Telefon: 645 7768
Kabinet: 129
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Asunduse, Betooni, Kanali tee, Katusepapi, Kesk-Sõjamäe, Kivimurru, Lasnamäe, Lennujaama tee, Majaka, Majaka põik, Paekivi, Pallasti, Paneeli, Sikupilli, Sepise, Silde, Sõjamäe, Suur-Sõjamäe, Suur-Sõjamäe põik, Tuulemäe, Võidujooksu
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: mare.pihlak@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Diana-Christina Toos
Telefon: 645 7720
Kabinet: 226
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Kärberi, Priimurru, Hooldekodu tee
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: diana-christina.toos@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Angelina Savolainen
Telefon: 645 7787
Kabinet: 229
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Kivila, Sinimäe
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: angelina.savolainen@tallinnlv.ee 

Lastekaitse vanemspetsialist: Natalia Rahhanskaja
Telefon: 645 7737
Kabinet: 124
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Härma, Smuuli tee, Vikerlase, Kalevipoja, Kalevipoja põik, P.Pinna
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: natalia.rahhanskaja@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Alice Kunimägi
Telefon: 645 7724
Kabinet: 133
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond: Vana-Kuuli, Meeliku, Martsa, Paasiku, Mäe, Turba, Alvari, Loometsa, Võru
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: alice.kunimagi@tallinnlv.ee 

Lastekaitse vanemspetsialist: Heli Tuulik
Telefon: 645 7769
Kabinet: 219
Tegevusvaldkonnad: asenduskodu teenusel olevad lapsed 
Vastuvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30; neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.00-16.30 
e-post: heli.tuulik@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Natalija Andreitšuk
Telefon: 645 7767
Kabinet: 219
Tegevusvaldkonnad: asenduskodu teenusel olevad lapsed 
Vastuvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30; neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.00-16.30 
e-post: natalija.andreitsuk@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Tiia Tõll
Telefon: 645 7747
Kabinet: 114
Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale
Teeninduspiirkond:  Raadiku tn 8a/2, 8b/2, 8/3, 8a/3, 8b/3 ja Raadiku lõpp
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: tiia.toll@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Maria Bychkova

Telefon: 645 7731

Kabinet: 112

Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale

Teeninduspiirkond: Raadiku algus 8/1, 8/2, 8a/1, 8b/1 

Vastuvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30; neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.00-16.30

e-post: maria.bychkova@tallinnlv.ee 

Lastekaitse vanemspetsialist: Inga Šorikova

Telefon: 645 7773

Kabinet: 117

Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale

Teeninduspiirkonnad: Linnamäe tee

Vastuvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30, neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.00-16.30

e-post: inga.sorikova@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Diana Linnart-Gromova

Telefon: 645 7709

Kabinet: 116

Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale

Teeninduspiirkonnad: Läänemere tee

Vastuvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30, neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.00 - 16.30

e-post: diana.linnart-gromova@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Evelin Ränk

Telefon: 645 7728

kabinet: 122

Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale

Teeninduspiirkonnad: Arbu, Liikuri, Loitsu, Virbi

Vastuvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30, neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.00-16.30

e-post: evelin.rank@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Anneli Kunimägi

Telefon: 6457713

Kabinet: 134

Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale

Teeninduspiirkonnad: Mahtra, Ümera

Vastvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30, neljapäeval 9.00-12.00-14.00-16.30

e-post: anneli.kunimagi@tallinnlv.ee 

Lastekaitse vanemspetsialist: Natalja Nei

Telefon: 645 7725

Kabinet: 135

Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimusedvastavalt piirkonnale

Tegevuspiirkond: Katleri, Vormsi, Narva mnt, Tondiraba, Kihnu, Muhu, Mustakivi, Priisle

e-post: natalja.nei@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Olga Žuravljova

Telefon: 645 7762

Kabinet: 125

Tegevusvaldkonnad: lastekaitsega seonduvad küsimused vastavalt piirkonnale

Tegevuspiirkond: Punane, Vilisuu, Anni, Pikri

e-post: olga.zuravljova@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Alina Ross

Telefon: 645 7716

Kabinet: 237

Tegevusvaldkonnad: puuetega laste hoolekanne

Vastvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30, neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.00-16.30

e-post: alina.ross@tallinnlv.ee

Lastekaitse vanemspetsialist: Piret Liivla

Telefon: 645 7766

Kabinet: 237

Tegevusvaldkond: puuetega laste hoolekanne

Vastuvõtt: esmaspäeval 9.00-12.00 ja 14.00-17.30, neljapäeval 9.00-12.00 ja 14.00-16.30

e-post: piret.liivla@tallinnlv.ee

SOTSIAALTOETUSTE TALITUS

Asukoht: Mahtra 48. Teenindatakse eelregistreerimise alusel. Sobilik pöördumise kellaaeg ja kuupäev on võimalik registreerida tel. 645 7770.

Vastuvõtt:

Esmaspäeval:   

9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30

Teisipäeval:  

9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30

Neljapäeval:        

9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30

Tegevusvaldkonnad: nõustamine sotsiaaltoetuste küsimustes. Toimetulekutoetuse, sissetulekust sõltuvate toetuste, universaaltoetuste taotluste vastuvõtmine, lapsehoiuteenuse hüvitamine ning lasteaia kohatasust vabastamise taotluses esitatud andmete õigsuse kontrollimine.

Talituse juhataja: Liana Petrova
Telefon: 645 7785
Kabinet: 6
Tegevusvaldkonnad: toetuste talituse töö koordineerimine,  toetuste talituse üldküsimused
e-post: liana.petrova@tallinnlv.ee 

 

Vanemspetsialistid:

Valeria Antonovitš 645 7930, kab. 10, valeria.antonovits@tallinnlv.ee
Monika Ruben 645 7931, kab. 11, monika.ruben@tallinnlv.ee
Julia Gavva 645 7932, kab. 9, julia.gavva@tallinnlv.ee
Lembi Pärna 645 7714, kab. 3, lembi.parna@tallinnlv.ee
Ester Paap 645 7722, kab. 8, ester.paap@tallinnlv.ee
Marika Ressar 645 7772, kab. 7, marika.ressar@tallinnlv.ee
Külli-Terje Linkgreim 645 7939, kab. 5, kylli-terje.linkgreim@tallinnlv.ee
Kati Põlm peaspetsialist 645 7745, kab. 4, kati.polm@tallinnlv.ee
Mihhail Pankratov  

645 7738, kab. 2, mihhail.pankratov@tallinnlv.ee

Sofja Popova                          645 7933, kab. 1, sofja.popova@tallinnlv.ee

TEENINDUSPIIRKOND: LASNAMÄE LINNAOSA

Viimati muudetud 20.01.2022