Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

 

Aadress Pallasti tn 54, 11413 Tallinn (vaata kaardilt)
Telefon 645 7700, 645 7718
E-post lasnamae@tallinnlv.ee  
Registrikood 7501 6013
Linnaosavanem Julianna Jurtšenko
Facebook: www.facebook.com/Lasnamae 

Lasnamäe LOV.jpg

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on Tallinna linna ametiasutus, mis:
 • teenindab Lasnamäe elanikke ja ettevõtjaid
 • osutab avalikke teenuseid
 • arendab linnaosa, selle tõmbekeskusi ja asumeid
 • tagab taristu toimimise
Tööaeg ja vastuvõtt

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on avatud
E 8.15–18.00
T, K, N 8.15–17.00
R 8.15–16.00

Linnaosavalitsuse läheduses (200 m piires) peatuvad bussid 39, 31, 67 ja 68.

Vastuvõtuajad

Rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond
E 8.15–12.00 ja 13.00–18.00
T 8.15–12.00 ja 13.00–16.30
K 8.15–12.00 ja 13.00–16.30
N 8.15–12.00 ja 13.00–16.30

Linnamajanduse osakond
E 15.00–18.00
N 10.00–12.00

Sotsiaalhoolekande osakonna jurist
E 9.00–12.00 ja 14.00–18.00

Sotsiaaltoetuste talitus (Mahtra tn 48, tel. 645 7770)
E 9.00–12.00  ja  14.00–17.30
T 9.00–12.00  ja  14.00–16.30
N 9.00–12.00  ja  14.00–16.30

Sotsiaalteenuste talitus
E 9.00–12.00 ja 14.00–17.30
N 9.00–12.00 ja 14.00–16.30

Lastekaitse talitus
E 9.00–12.00 ja 14.00–17.30
N 9.00–12.00 ja 14.00–16.30

Vastuvõtuvälisel ajal võetakse linnaelanikke vastu kokkuleppel teenistujatega.

Juhtkond

Linnaosavanem Julianna Jurtšenko
Telefon 645 7715
julianna.jurtsenko@tallinnlv.ee
Kabinet 335a
Valdkonnad: üldjuhtimine, suhted linnavalitsuse ja linnaosakoguga, linnaosa esindamine vabariigis ja väljaspool vabariiki, linnaosa eelarvevahendite käsutamine ja eelarveküsimused, personalipoliitika, linnaosa majanduspoliitika, suhtlus meediaga.
Struktuuriüksus: kantselei
Otsealluvuses ​​linnaosa vanema asetäitjad, haldussekretär, kantselei juhataja, avalike suhete nõunik, nõunikud, eelarve juhtivspetsialist ja juhiabi.
Haldusalas Lasnamäe Saun
Vastuvõtt eelregistreerimise alusel

Linnaosa vanema asetäitja Ilja Šnitko
Telefon 645 7742
ilja.snitko@tallinnlv.ee 
Kabinet 310
Valdkonnad: linnamajanduse osakonna töökorralduse suunamine, arendamine ning linnaosa turvalisust puudutavate tegevuste korraldamine ja koordineerimine.
Struktuuriüksus: linnamajanduse osakond.
Otsealluvuses linnamajanduse osakonna juhataja
Vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12

Linnaosa vanema asetäitja Valentina Bortnovski
Telefon 645 7735
E-post 
Kabinet 319
Valdkonnad: kultuuri-, noorsoo-, haridus-, spordi- ja sotsiaalhoolekandevaldkonna suunamine ja arendamine.
Struktuuriüksus: sotsiaalhoolekande osakond, kultuuri- ja vaba aja sektor.
Otsealluvuses sotsiaalhoolekande osakonna juhataja, kultuuri- ja vaba aja spetsialist, terviseedenduse spetsialist. 
Haldusalas Kultuurikeskus Lindakivi, Lasnamäe Noortekeskus, Lasnamäe Spordikompleks, Lasnamäe Sotsiaalkeskus ja Lasnamäe Lastekeskus.
Vastuvõtt eelregistreerimise alusel

Haldussekretär Birgit Mihhailov
Telefon 645 7723
birgit.mihhailov@tallinnlv.ee
Kabinet 305
Valdkonnad: linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine, linnaosakogu töö tagamine, valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, -küsitluste jms korraldamine, personalitöö, juriidilise töö ja rahvastikuregistrialaste küsimuste koordineerimine, sisekontrollide korraldamine, korruptsiooni ennetamine.
Struktuuriüksus: rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond
Otsealluvuses rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakonna juhataja, jurist ja  personali vanemspetsialist.
Vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12

Avalike suhete nõunik Anna Marie Koorits
Telefon 645 7739
annamarie.koorits@tallinnlv.ee
Kabinet 320
Valdkonnad:  linnaosavalitsuse meediasuhete loomine, linnaosa elanike informeerituse tagamine. 
Vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12

Nõunik Viktoria Panova
Telefon 645 7721
viktoria.panova@tallinnlv.ee
Kabinet 304
Valdkonnad: linnaosa vanema, vanema asetäitjate ja teiste teenistujate nõustamine linnaosa puudutavates küsimustes, linnaosa valitsuse dokumendialase töö korraldamine, linnaosakogu komisjonide töö korraldamine ja linnaosa ajaleht.
Vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12

Nõunik Pavel Kornev
Telefon 645 7786
pavel.kornev@tallinnlv.ee
Kabinet 324
Valdkonnad: linnaosavalitsuse sotsiaalmeediasuhete, informeerimise ja kaasamise alaste tegevuste väljatöötamine ja elluviimine. Koostöö arendamine kohalike kogukondade ja huvigruppidega. Linnaosa elanike informeerituse tagamine. 
Vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12

Eelarve juhtivspetsialist Natalja Guppal
Telefon 645 7726
natalja.guppal@tallinnlv.ee
Kabinet 307
Valdkonnad: ametiasutuse ja hallatavate asutuste eelarve protsessi korraldamine, eelarve täitmise jälgimine ja analüüs ning finantsalase toe tagamine linnaosa valitsuse ja hallatavate asutuste juhtidele.

Struktuur ja kontaktid

11413 Tallinn, Pallasti 54
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Julianna Jurtšenko linnaosa vanem julianna.jurtsenko@tallinnlv.ee 6457715
Ilja Šnitko linnaosa vanema asetäitja ilja.snitko@tallinnlv.ee 6457742
Valentina Bortnovski linnaosa vanema asetäitja valentina.bortnovski@tallinnlv.ee 6457735
Birgit Mihhailov haldussekretär birgit.mihhailov@tallinnlv.ee 6457723
Anna Marie Koorits avalike suhete nõunik annamarie.koorits@tallinnlv.ee 6457739
Pavel Kornev nõunik pavel.kornev@tallinnlv.ee 6457786
Viktoria Panova nõunik viktoria.panova@tallinnlv.ee 6457721
Anastassia Petrova juhiabi anastassia.petrova@tallinnlv.ee 6457715
Natalja Guppal eelarve juhtivspetsialist natalja.guppal@tallinnlv.ee 6457726

Linnaosakogu

Linnaosakogu toetab ja mõjutab kohaliku kogukonna elu ja linnaosa arengut. Linnaosakogu:

 • osaleb kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ja eelarvestrateegia kujundamisel, esitades seisukohti, arvamusi ja ettepanekuid
 • annab arvamuse linna eelarvele
 • võtab seisukoha kõigis küsimustes, mis puudutavad omavalitsuse toimimist linnaosa territooriumil või kohalikku elukorraldust ning teeb õigusaktides sätestatud ulatuses ettepanekuid
 • kooskõlastab planeeringuid, kujundades selle kaudu linnaruumi
 • teeb linnavolikogule või linnavalitsusele algatusi kohaliku elu küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks
Lasnamäe linnaosakogu koosseisu leiad õigusaktide infosüsteemist Teele
Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Teenused ja toetused

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse teenused ja toetused leiad teenuste andmekogust.

Populaarsemad valdkonnad
Sotsiaalhoolekanne
Perekond ja rahvastik

Populaarsemad teenused ja toetused 
Koolitoetus
Lapsehoiutoetus
Sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks
Toimetulekutoetus
Sünnitoetuse andmine
Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris
Mittetulundustegevuse toetus

Mittetulundustegevuse toetamine

Mittetulundustegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjoni koosolekud toimuvad 2023. aastal 9. veebruaril, 23. mail, 14. septembril ja 7. detsembril. 

Loe toetuse andmise kohta lähemalt.

Jagatud toetusi alates 1. oktoobrist 2009 vaata iseteeninduskeskkonnast.

Komisjon lähtub oma töös mittetulundustegevuse toetuse andmise korrast ja mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustest.

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on laekunud Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsusse hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Komisjoni koosseis

Esimees
Aseesimees Natalja Guppal – Lasnamäe Linnaosa Valitsus, eelarve juhtivspetsialist
Liikmed 
Aleksandr Zdankevitš – Lasnamäe linnaosakogu liige
Dmitri Budõlin – Lasnamäe linnaosakogu liige
Eve Annus – Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kantselei juhataja
German Levenets – Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kultuuri- ja vaba aja peaspetsialist

Vastutav isik
German Levenets
kabinet 322
tel 645 7750
german.levenets@tallinnlv.ee

Tööpakkumised ja praktika

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul üliõpilased, kes õpivad Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks Lasnamäe Linnaosa Valitsuses palume esitada:

 • taotlus
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral kasuta antud vormi)
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonnas on praktikat võimalus sooritada neljal üliõpilasel järgmistes valdkondades:
 • heakord ja haljastus (kaks üliõpilast)
 • ehituse järelevalve (üks üliõpilane)
 • hoonete haldus (üks üliõpilane)
Lasnamäe Linnaosa Valitsus võtab praktikale viis üliõpilast Eesti kõrgkoolidest järgmistelt erialadelt:
 • sotsiaaltöö
 • administratiivne haldus
 • kinnisvarahaldus
 • ajakirjandus
 • kultuurikorraldus 
Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust posti või e-posti teel personali vanemspetsialisti Lilia Žuravljova e-posti aadressil Lilia.Zuravljova@tallinnlv.ee või posti teel Pallasti tn 54, 11413 Tallinn. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib praktikale võtmise kord.
Riigihanked

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasuliku teabekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiad Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord

Hankeplaanid

2023. aasta hankeplaan
2023. aasta hankeplaani 1. muutmine
2023. aasta hankeplaani 1. muutmine. Lisa
2022. aasta hankeplaani kinnitamine
2022. aasta hankeplaani kinnitamine. Lisa

Infot varasemate riigihangete kohta saab riigihangete registrist.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.
Praegu sellised teated puuduvad.
Õigusaktid

Lasnamäe linnaosa ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus
Lasnamäe Noortekeskuse põhimäärus
Kultuurikeskus Lindakivi põhimäärus
Lasnamäe Spordikompleksi põhimäärus
Lasnamäe Sauna põhimäärus
Lasnamäe Lastekeskuse põhimäärus

 

Viimati muudetud 28.11.2023