Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

 

Aadress Pallasti tn 54, 11413 Tallinn (vaata kaardilt)
Telefon 645 7700, 645 7718
E-post [email protected]  
Registrikood 7501 6013
Linnaosavanem 
Facebook: www.facebook.com/Lasnamae 

Lasnamäe LOV.jpg

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on Tallinna linna ametiasutus, mis:
 • teenindab Lasnamäe elanikke ja ettevõtjaid
 • osutab avalikke teenuseid
 • arendab linnaosa, selle tõmbekeskusi ja asumeid
 • tagab taristu toimimise
Tööaeg ja vastuvõtt

Lasnamäe Linnaosa Valitsus on avatud
E 8.15–18.00
T, K, N 8.15–17.00
R 8.15–16.00

Linnaosavalitsuse läheduses (200 m piires) peatuvad bussid 31, 39, 42 ja 67.

Vastuvõtuajad

Rahvastikuregistri osakond
E 8.15 - 12.00 ja 13.00 - 18.00
T 8.15 - 12.00 ja 13.00 - 16.30
K 8.15 - 12.00 
N 8.15 - 12.00 ja 13.00 - 16.30

Linnamajanduse osakond
E 15.00–18.00
N 10.00–12.00

Sotsiaalhoolekande osakonna jurist
E 9.00–12.00 ja 14.00–18.00

Sotsiaaltoetuste talitus (Mahtra tn 48, tel. 645 7770)
E 9.00–12.00  ja  14.00–17.30
T 9.00–12.00  ja  14.00–16.30
N 9.00–12.00  ja  14.00–16.30

Sotsiaalteenuste talitus
E 9.00–12.00 ja 14.00–17.30
N 9.00–12.00 ja 14.00–16.30

Laste heaolu talitus
E 9.00–12.00 ja 14.00–17.30
N 9.00–12.00 ja 14.00–16.30

Vastuvõtuvälisel ajal võetakse linnaelanikke vastu kokkuleppel teenistujatega.

Juhtkond

Linnaosavanem 
Telefon 645 7715

Kabinet 335a
Valdkonnad: üldjuhtimine, suhted linnavalitsuse ja linnaosakoguga, linnaosa esindamine vabariigis ja väljaspool vabariiki, linnaosa eelarvevahendite käsutamine ja eelarveküsimused, personalipoliitika, linnaosa majanduspoliitika, suhtlus meediaga.
Struktuuriüksus: kantselei
Otsealluvuses ​​linnaosa vanema asetäitjad, haldussekretär, kantselei juhataja, avalike suhete nõunik, nõunikud, eelarve juhtivspetsialist ja juhiabi.
Haldusalas 
Vastuvõtt eelregistreerimise alusel

Linnaosa vanema asetäitja 
Telefon 645 7742
Kabinet 310
Valdkonnad: linnamajanduse osakonna töökorralduse suunamine, arendamine ning linnaosa turvalisust puudutavate tegevuste korraldamine ja koordineerimine.
Struktuuriüksus: linnamajanduse osakond.
Otsealluvuses linnamajanduse osakonna juhataja
Vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12

Linnaosa vanema asetäitja Valentina Bortnovski
Telefon 645 7735
E-post: [email protected]
Kabinet 319
Valdkonnad: kultuuri-, noorsoo-, haridus-, spordi- ja sotsiaalhoolekandevaldkonna suunamine ja arendamine.
Struktuuriüksus: sotsiaalhoolekande osakond, kultuuri- ja vaba aja sektor.
Otsealluvuses sotsiaalhoolekande osakonna juhataja, kultuuri- ja vaba aja spetsialist, terviseedenduse spetsialist. 
Haldusalas Kultuurikeskus Lindakivi, Lasnamäe Noortekeskus, Lasnamäe Spordikompleks, Lasnamäe Sotsiaalkeskus
Vastuvõtt eelregistreerimise alusel

Haldussekretär Birgit Mihhailov
Telefon 645 7723
E-post: [email protected]
Kabinet 305
Valdkonnad: linnaosa vanema korralduste ja käskkirjade viseerimine, linnaosakogu töö tagamine, valimiste, rahvaloenduste, ‑hääletuste, -küsitluste jms korraldamine, personalitöö, juriidilise töö ja rahvastikuregistrialaste küsimuste koordineerimine, sisekontrollide korraldamine, korruptsiooni ennetamine.
Struktuuriüksus: rahvastikuregistri ja klienditeeninduse osakond
Otsealluvuses rahvastikuregistri osakond ja  personali vanemspetsialist.
Vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12

Avalike suhete nõunik Pavel Kornev
Telefon 645 7786
E-post: [email protected]
Kabinet 320
Valdkonnad:  linnaosavalitsuse sotsiaalmeediasuhete, meediasuhete loomine ja  linnaosa elanike informeerituse tagamine. 
Vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12

Nõunik Viktoria Panova
Telefon 645 7721
E-post: [email protected]
Kabinet 304
Valdkonnad: linnaosa vanema, vanema asetäitjate ja teiste teenistujate nõustamine linnaosa puudutavates küsimustes, linnaosa valitsuse dokumendialase töö korraldamine, linnaosakogu komisjonide töö korraldamine ja linnaosa ajaleht.
Vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12

Nõunik Anastassia Petrova
Telefon 645 7786
​​​​​​​E-post: [email protected]
Kabinet 324
Valdkonnad: elanike informeerimise ja kaasamise alaste tegevuste väljatöötamine ja elluviimine. Koostöö arendamine kohalike kogukondade ja huvigruppidega. Linnaosa elanike informeerituse tagamine. 
Vastuvõtt E 15–18 ja N 10–12

Eelarve juhtivspetsialist Natalja Guppal
Telefon 645 7726
​​​​​​​E-post: [email protected]
Kabinet 307
Valdkonnad: ametiasutuse ja hallatavate asutuste eelarve protsessi korraldamine, eelarve täitmise jälgimine ja analüüs ning finantsalase toe tagamine linnaosa valitsuse ja hallatavate asutuste juhtidele.

Struktuur ja kontaktid

11413 Tallinn, Pallasti 54
Nimi Ametikoht E-post Telefon
Valentina Bortnovski linnaosa vanema asetäitja [email protected] 6457735
Birgit Mihhailov haldussekretär linnaosa vanema ülesannetes [email protected] 6457723
Pavel Kornev avalike suhete nõunik [email protected] 6457739
Anastassia Petrova nõunik [email protected] 6457786
Viktoria Panova nõunik [email protected] 6457721
Anna Lugenberg juhiabi [email protected] 6457715
Natalja Guppal eelarve juhtivspetsialist [email protected] 6457726

Linnaosakogu

Linnaosakogu toetab ja mõjutab kohaliku kogukonna elu ja linnaosa arengut. Linnaosakogu:

 • osaleb kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava ja eelarvestrateegia kujundamisel, esitades seisukohti, arvamusi ja ettepanekuid
 • annab arvamuse linna eelarvele
 • võtab seisukoha kõigis küsimustes, mis puudutavad omavalitsuse toimimist linnaosa territooriumil või kohalikku elukorraldust ning teeb õigusaktides sätestatud ulatuses ettepanekuid
 • kooskõlastab planeeringuid, kujundades selle kaudu linnaruumi
 • teeb linnavolikogule või linnavalitsusele algatusi kohaliku elu küsimuste aruteluks ja õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks
Lasnamäe linnaosakogu koosseisu leiad õigusaktide infosüsteemist Teele
Palgaandmed

Palgaandmed avalikustatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.

Teenused ja toetused

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse teenused ja toetused leiad teenuste andmekogust.

Populaarsemad valdkonnad
Sotsiaalhoolekanne
Perekond ja rahvastik

Populaarsemad teenused ja toetused 
Koolitoetus
Lapsehoiutoetus
Sissetulekust sõltuv toetus toimetuleku tagamiseks
Toimetulekutoetus
Sünnitoetuse andmine
Elukoha aadressi muutmine rahvastikuregistris
Mittetulundustegevuse toetus

Mittetulundustegevuse toetamine

Mittetulundustegevuse toetuste taotluste läbivaatamise komisjoni koosolekud toimuvad 2024. aastal 15. veebruaril, 13. juunil, 12. septembril ja 5. detsembril. 

Loe toetuse andmise kohta lähemalt.

Jagatud toetusi alates 1. oktoobrist 2009 vaata iseteeninduskeskkonnast.

Komisjon lähtub oma töös mittetulundustegevuse toetuse andmise korrast ja mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimustest.

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on laekunud Tallinna Lasnamäe Linnaosa Valitsusse hiljemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Komisjoni koosseis

Esimees
Aseesimees Natalja Guppal – Lasnamäe Linnaosa Valitsus, eelarve juhtivspetsialist
Liikmed 
Aleksandr Zdankevitš – Lasnamäe linnaosakogu liige
Dmitri Budõlin – Lasnamäe linnaosakogu liige
Eve Annus – Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kantselei juhataja
– Lasnamäe Linnaosa Valitsus, kultuuri- ja vaba aja peaspetsialist

Vastutav isik

kabinet 322
tel 645 7750
 

Tööpakkumised ja praktika

Tööpakkumised

Vaata kõiki Tallinna linna aktiivseid töökuulutusi

Praktika

Praktikale võetakse üldjuhul üliõpilased, kes õpivad Eesti Vabariigis registreeritud õppeasutuses vähemalt teisel kursusel.

Praktika sooritamiseks Lasnamäe Linnaosa Valitsuses palume esitada:

 • taotlus
 • õppeasutuse praktika juhend
 • akadeemiline õiend
 • CV (soovi korral kasuta antud vormi)
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonnas on praktikat võimalus sooritada neljal üliõpilasel järgmistes valdkondades:
 • heakord ja haljastus (kaks üliõpilast)
 • ehituse järelevalve (üks üliõpilane)
 • hoonete haldus (üks üliõpilane)
Lasnamäe Linnaosa Valitsus võtab praktikale viis üliõpilast Eesti kõrgkoolidest järgmistelt erialadelt:
 • sotsiaaltöö
 • administratiivne haldus
 • kinnisvarahaldus
 • ajakirjandus
 • kultuurikorraldus 
Dokumendid palume saata vähemalt üks kuu enne praktika soovitud algust posti või e-posti teel personali vanemspetsialisti Lilia Žuravljova e-posti aadressil [email protected] või posti teel Pallasti tn 54, 11413 Tallinn. Taotluse esitanutega võetakse ühendust kahe nädala jooksul.

Praktikale võtmist Tallinna linna ametiasutustes reguleerib praktikale võtmise kord.
Riigihanked

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse riigihanked avaldatakse riigihangete registris.

Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktidkasuliku teabekorduma kippuvad küsimused ja riigihangete registri kasutusjuhendid leiad Rahandusministeeriumi veebilehelt.

Tallinna hankekord

Hankeplaanid
2024. aasta hankeplaan

2023. aasta hankeplaan
2023. aasta hankeplaani 1. muutmine
2023. aasta hankeplaani 1. muutmine. Lisa
2022. aasta hankeplaani kinnitamine
2022. aasta hankeplaani kinnitamine. Lisa

Infot varasemate riigihangete kohta saab riigihangete registrist.

Toimingupiirangud

Siin avaldatakse teave toimingute ja otsuste kohta, mille puhul toimingupiiranguid ei kohaldata (korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 p-d 4, 5 ja 7). Toimingupiiranguid ei kohaldata ja teade tuleb avaldada:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.
Praegu sellised teated puuduvad.
Õigusaktid

Lasnamäe linnaosa ja Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus
Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus
Lasnamäe Noortekeskuse põhimäärus
Kultuurikeskus Lindakivi põhimäärus
Lasnamäe Spordikompleksi põhimäärus
Lasnamäe Sauna põhimäärus
Lasnamäe Lastekeskuse põhimäärus

 

Viimati muudetud 21.05.2024