Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Sotsiaalteenuste talitus

Sotsiaalteenuste talitus

SOTSIAALTEENUSTE TALITUS

11413 Tallinn, Pallasti 54

Talituse juhataja: Leili Vaikmaa
Telefon: 645 7756
Kabinet: 109
Tegevusvaldkonnad: sotsiaalteenuste talituse töö juhtimine, koordineerimine ja korraldamine. Isikute õiguste ja heaolu tagamine sotsiaalteenustele suunamise, nõustamise ning muu abiandmise kaudu
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: [email protected]

Vanemspetsialist: Kaja Merilaine
Telefon: 645 7754
Kabinet: 110
Tegevusvaldkonnad: eakatele, täisealistele puudega inimestele, vähekindlustatud peredele ja teistele abivajajatele sotsiaaleluaseme ja üldhooldekodu teenuse korraldamine (LOV SHO komisjoni sekretäri ülesannete täitmine, ettepanekute tegemine isikute arvele võtmiseks rahvastikuregistris kohaliku omavalitsuse täpsusega, omasteta
isikute matuste korraldamine)

Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00-12.00 ja 14.00-17.30, neljapäeval: 9.00-12-00 ja 14.00-16.30
e-post: [email protected]

Vanemspetsialist: Leelo Kukk
Telefon: 645 7771
Kabinet: 108
Tegevusvaldkonnad: eakate inimeste õiguste ja heaolu tagamine nõustamise, teenustele suunamise ning muu abiandmise kaudu (koduteenuse korraldamine ja järelevalve teostamine,  sotsiaalvalveteenuse ja eakate päevahoiuteenusele suunamine)
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: [email protected]

Vanemspetsialist: Kalju Nurm
Telefon: 645 7764
Kabinet: 141
Tegevusvaldkonnad: Eakate, vähekindlustatud  ja muude sotsiaalsete erivajadusega inimeste iseseisva toimetuleku soodustamine nõustamise , teenustele suunamise ning muu abi andmise kaudu (nõustamine
vältimatu sotsiaalabi, varjupaigateenuse ja öömajateenuse saamisel ning tasuta toitlustamise osas, PR toidutalongide väljastamine, töö perevägivalla  juhtumitega, koostöö politsei, ohvriabi, vanglate ning  kriminaalhooldusosakondadega).
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: [email protected]

Vanemspetsialist: Viktoria Soosaar
Telefon: 645 7775
Kabinet: 133
Tegevusvaldkonnad: piiratud teovõimega täiealistele isikutele eestkoste seadmise ja teostamise korraldamine ning isikute kinnisesse asutusse paigutamine (eestkoste vajaduse kindlaks tegemine, kohtule arvamuste andmine, eestkostel olevate isikute  esindamine,  kohtuistungitel osalemine)
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30; neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30;
e-post: [email protected]

Vanemspetsialist: Tiiu Raid 
Telefon: 645 7774
Kabinet: 136
Tegevusvaldkonnad: piiratud teovõimega täiealistele isikutele eestkoste seadmise ja teostamise korraldamine ning isikute kinnisesse asutusse paigutamine (eestkoste vajaduse kindlaks tegemine, kohtule arvamuste andmine, eestkostel olevate isikute  esindamine,  kohtuistungitel osalemine).
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30 
e-post: [email protected]

Vanemspetsialist: Kadri Peljo
Telefon: 645 7736
Kabinet: 140
Tegevusvaldkonnad: erivajaduste inimeste õiguste ja heaolu tagamine nõustamise, teenustele suunamise ning muu abi andmise kaudu (isikliku abistaja või tugiisiku teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine, täisealiste puudega inimeste sotsiaaltranspordi korraldamine, rehabilitatsiooniteenusele või erihoolekandeteenusele suunamist taotlevate inimeste taotluste ettevalmistamine ja SKA-ile edastamine, isikut tõendavate dokumentide kätte toimetamine)
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: [email protected]

Vanemspetsialist: Tiina Kukkur
Telefon: 645 7749
Kabinet: 119
Tegevusvaldkonnad: kõrvalist abi vajavatele täisealistele puudega isikutele hoolduse seadmine ning hooldajatele hooldajatoetuse määramine (hooldusvajaduse ja hoolduse hindamine ning kvaliteedi kontrollimine). Omastehooldajate asendusteenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine.
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30
e-post: [email protected]

Vanemspetsialist: Külli Kull
Telefon: 645 7759
Kabinet: 119
Tegevusvaldkonnad: kõrvalist abi vajavatele täisealistele puudega isikutele hoolduse seadmine ning hooldajatele hooldajatoetuse määramine (hooldusvajaduse ja hoolduse hindamine ning kvaliteedi kontrollimine). Omastehooldajate asendusteenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine.
Vastuvõtt: esmaspäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 17.30, neljapäeval: 9.00 - 12.00 ja 14.00 - 16.30 
e-post: [email protected]

Viimati muudetud 08.06.2023