Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Teade Rail Balticu raudteetrassi Ülemiste veeremidepoo keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta

Teade Rail Balticu raudteetrassi Ülemiste veeremidepoo keskkonnamõju hindamise aruande avaliku arutelu kohta

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Rail Balticu raudteetrassi Ülemiste veeremidepoo keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumisest.

Rail Baltic on raudteetranspordi projekt, mille eesmärk on rajada 1435 mm rööpmelaiusega raudtee koos seonduva taristuga, selleks et integreerida Balti riigid, sealhulgas Eesti, Euroopa raudteevõrguga. Ülemiste veeremidepoo on Eesti territooriumil kulgeva Rail Baltica raudteetrassi infrastruktuuri oluline ja lahutamatu osa.

Ülemiste veeremidepoo on ette nähtud RB 1435 mm rööpmelaiusel liikuva, reisijateveoks mõeldud veeremi teenindamiseks (rongikoosseisude remont ja hooldus). Depoos on 8 raudteeharu, teenindusplatvormid ja depoohoone. Ülemiste veeremidepoo asukohaks on valitud vastavalt Harju maakonnaplaneeringule „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kinnistud osaliselt Tallinna linnas ja osaliselt Rae vallas. Rae vallas Soodevahe külas on hõlmatud Suur-Sõjamäe tn 41 katastriüksus (65301:001:5406). Veeremidepoo rajamisega hõlmatakse osaliselt ka 11290 Tallinn-Lagedi tee T2 (katastritunnus: 65301:002:1457), 11290 Tallinn-Lagedi tee (katastritunnus: 65301:002:0284), Tallinn-Tapa 115-118,2 km (katastritunnus: 65301:011:0054) ja Suur-Sõjamäe tn 37a (katastritunnus: 65301:002:1724) kinnistud.

KMH viidi läbi paralleelselt Ülemiste veeremidepoo eelprojekti koostamisega. KMH käigus hinnati kavandatava tegevusega kaasnevat ehitus-, kasutus- ja lõpetamisetapi aegset keskkonnamõju. Mõju hindamine enne ehitusloa taotluse esitamist (Tallinna linn) võimaldab enne ehitusloa taotlemist arvestada tegevusega kaasnevate mõjudega ning töötada välja asjakohased tehnilised lahendused ja keskkonnameetmed.

KMH aruande ja eelprojektiga on võimalik eelnevalt tutvuda avaliku väljapaneku jooksul teate avaldamisest kuni 25.10.2022. KMH aruande ja eelprojekti dokumendid on elektrooniliselt kättesaadavad Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti avalikus dokumendiregistris: https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/756772.

KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada TTJA-le kirjalikult kuni 25.10.2022 elektrooniliselt e-post aadressile [email protected] või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu toimub 01.11.2022 Microsoft Teams keskkonnas algusega kell 16:00. Aruteluga saab liituda TTJA kodulehel avaliku arutelu teatel (www.ttja.ee – Tarbija õigused – Avalikud teated – Keskkonnamõju hindamisega seotud teated) olevale lingile vajutades: https://www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/avalikud-teated/keskkonnamoju-hindamisega-seotud-teated#rail-balticu-raudtee.

Palume arutelule registreerida, edastades e-kiri aadressile [email protected] või helistades telefoninumbrile 6672186. Isikul, kellel puudub arvuti ja interneti kasutamise võimalus, kuid soovib arutelul osaleda, palume teada anda hiljemalt 28.10.2022 otsustaja kontaktisikule, helistades telefoninumbrile 6672186, kes annab täpsemad juhised, kuidas on võimalik arutelul osaleda.

KMH osapooled:

Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn, kontaktisik: Raili Kukk, e-post: [email protected], tel: 6672186.

Arendaja: OÜ Rail Baltic Estonia, registrikood: 12734109, aadress: Endla 16, Harjumaa, 10142 Tallinn, kontaktisik: Raoul Alliksaar, e-post: [email protected], tel: 5029153.

KMH koostaja: Skepast&Puhkim OÜ, registrikood: 11255795, aadress: Laki põik 2, 12915 Tallinn, kontaktisik: Jüri Hion, e-post: [email protected], tel: 5120924.

 

Viimati muudetud 21.09.2022