Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kutsub üles korteriühistute esindajaid valmistuma ette järgmise aasta projekti „Hoovid korda“ rahastuse taotlemiseks

Lasnamäe Linnaosa Valitsus kutsub üles korteriühistute esindajaid valmistuma ette järgmise aasta projekti „Hoovid korda“ rahastuse taotlemiseks

Projekt „Hoovid korda“ abil on saanud toetust hulgaliselt korteriühistuid Lasnamäel aga ka mujal Tallinnas. Linnaosavalitsus innustab korteriühistute esindajaid osalema järgmise aasta projekti rahastuse taotlemise voorus.

„Hoovid korda” toetusmeetme abiga on mitmed korteriühistud muutnud oma hoovid olulisemalt mugavamaks, funktsionaalsemaks ja ilusamaks. Antud projekt on hea võimalus korteriühistute jaoks. Selleks, et taotlusvoorus osaleda on vaja esitada erinevad dokumendid, näiteks projekti ja korteriühistu üldkoosoleku otsus. Mõlemad on aega nõudvad, seega kui on soovi linnalt järgmisel aastal toetust saada, on paras aeg hakata tegutsema,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko. 

Ta lisas, et sel aastal saavad toetust Lasnamäel 9 korteriühistut. Mitme puhul on tegemist jätkutegevusega, kus korteriühistu on koostanud visiooni kuhu soovitakse jõuda, ning jaganud tööd erinevatesse aastatesse, mis toob kaasa väiksema finantsilise koormuse maja elanikele ning linnalt on kokkuvõttes võimalik saada suuremat toetust.  

Toetuse mahuks 2023. aastal on ligi 100 000 eurot. Tänavu saavad tänu toetusele abi 9 korteriühistut Lasnamäel. Nende seas saavad korteriühistud toetuse abil paigaldada turvakaameraid, rajada prügimaju, kõnniteid, ehitada ümber parklaid ning selle ümbrus, rajada asfaltkate ning remontida vana, korrastada hoovi inventari, rajada sadekanalitorustiku ning restkaevu ja palju muud.

„Hoovid korda“ toetuse raames teostatakse näiteks järgnevaid töid: teekatte remont, ühiskasutatava haljasala, puhkeala või rajatise rajamine või parandamine, hooviinventari korrastamine jne.

Linnaosavalitsus innustab korteriühistute esindajaid korrastama oma andmeid, panema kokku vajalikud dokumendid ning esitama avaldus järgmise aasta, projekti „Hoovid korda“, rahastuse taotlemise jaoks. Antud projekt on hea võimalus korteriühistutel kasutada ära linnaabi, et parendada oma maja ümbrus.

Taotluse "Hoovid korda" esitamiseks tuleb täita mitmed nõuded. Taotluses tuleb esitada projekti eelarve, heakorrastatava hoovi kirjeldus ning ehitus- või raieloa numbrid vastavalt vajadusele. Lisaks peab taotlusele olema lisatud korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tuleneva volituse korral juhatuse koosoleku protokoll, vähemalt kaks hinnapakkumist, pädeva asutuse kooskõlastus, kavandatava töö projekt ning põhjendus valitud hinnapakkumise kohta. Taotleja peab lisama ka fotosid hoovist või hoovi osast, mida soovitakse toetuse abil korrastada.

Toetuse tingimused:

  • Toetuse saamiseks tuleb taotlus esitada koos vajalike dokumentidega hiljemalt 1. märtsiks.
  • Toetust taotletakse enne töödega alustamist.
  • Toetus makstakse välja pärast tööde tegemist ja kuluaruande esitamist.
  • Tööd peavad olema kooskõlastatud linnaosavalitsusega (olemas ehitusluba, ehitusteatis vms luba või kooskõlastus). 

Hoovikorrastustoetus makstakse välja, kui taotluses kavandatud tööd on tehtud taotluse esitamise aastal ja kuluaruanne on esitatud hiljemalt taotluse esitamise kalendriaasta 30. novembril. Korteriühistu saab taotleda toetust õueala heakorrastamiseks. Toetusega on võimalik katta kuni 70% projekti maksumusest, kuid maksimaalselt 16 000 eurot aastas ning 40 000 eurot ühe hoovi kohta.

Hangi lisainfot projekti „Hoovid korda“ kohta lingil: https://www.tallinn.ee/et/teenused/toetus-hoovid-korda. Nimekiri teostatavatest töödest lingil: bit.ly/45n002V.