Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasnamäe Linnaosa Valitsus tuletab meelde: “Hoovid korda” toetuste taotlusi saavad korteriühistud esitada kuni 1. märtsini

Tallinn toetab üheksa erineva meetme kaudu korteriühistuid. Lasnamäe Linnaosa Valitsus tuletab meelde, et “Hoovid korda” toetust on võimalik korteriühistute esindajatel taotleda kuni 1. märtsini.

„Mõned tööd korteriühistutes nõuavad investeeringuid, mida alati ei saa korteriühistu endale lubada. Selleks, et leevendada seda probleemi ning soodustada elukeskkonna arendamist ja parendamist, on linn kutsunud ellu mitmed erinevad toetused korteriühistute jaoks,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko. Ta lisas, et suurema osa toetustest saab taotleda aastaringselt, kuid “Hoovid korda” taotlus peab olema esitatud kindlaks kuupäevaks. Seda juhul kui on plaanis alustada töödega sellel aastal.

Tallinna linnalt saavad korteriühistud taotleda toetusi projektide: Fassaadid kordaRoheline õuTuleohutustoetus, Auditi toetus, Rõdude ja varikatuste auditi jätkutegevuse toetus, Koolitustoetus korteriühistu juhatuse liikmele ning Hoovid korda raames.

Lisaks traditsioonilistele toetusmeetmetele avas linn eelmisest aastast kaks uut meedet, milleks on Rattamajatoetus ja rohepöördetoetus. Rattamaja toetusega planeeritakse rattamajade paigaldamist kortermajade juurde. See soosib kergliiklusteede kasutamist ja vähendab vajadust autoga liiklemiseks. Rohepöördetoetuse eesmärk on toetada arengudokumendi „Kliimaneutraalne Tallinn. Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava 2030“ elluviimist.

2022. aastal on läbi erinevate Tallinna toetusmeetmete saanud toetust kokku 62 erinevat projekti Lasnamäel. Eraldatud toetuste mahuks on ligi 200 000 eurot. Kõige rohkem projekte on esitatud toetusmeetme “Roheline õu” raames. Kõige suuremad rahasummad on eraldatud Lasnamäe korteriühistutele läbi projekti “Hoovid Korda”. Toetuste mahuks 2023. aastal on ligi 100 000 eurot. Hoove, mis said tänu toetusele korrastatud 2022. aastal oli kokku 13. Nende seas said korteriühistud, toetuse abil, vahetada välja amortiseerunud mänguväljakuid, püstitada kaasaegne prügikonteinerite maja, viia läbi kulunud tee ja kõnnitee remonditööd ning lahendada sademevee probleem.  

Rohkem infot toetusmeetmete kohta leiab siit: https://www.tallinn.ee/et/korteriuhistu.