Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Täna algas Tallinna kaasava eelarve ideekorje

Tallinna linn korraldab iga-aastaselt kaasava eelarve projekti, mis annab linna elanikele võimaluse kaasa rääkida avaliku raha planeerimisel ning jaotamisel. Alates 18. septembrist kuni 8. oktoobrini saavad kõik tallinlased esitada ettepanekuid selle kohta, milliseid projekte võiks linnaruumis ellu viia järgmisel aastal.

„Igal aastal on Lasnamäe linnaosa elanikud võtnud aktiivselt osa kaasava eelarve projektist. Seda nii erinevate ühiskonnale kasulike ideede pakkumisel kui ka komisjoni poolt välja valitud ideede poolt hääletamisel. Eelmisel aastal kogus enim hääli Pirita jõe ääres asuva Lasnamäe grillimisplatsi uuendamine. Hetkel käivad läbirääkimised riigi Keskkonnaametiga, sest ala kuulub looduskaitse alla ning meil on erinev arusaam ala võimaliku kasutuse osas. Usun, et leiame kompromissi ning kaasava eelarve võiduprojekt realiseeritakse,“ ütles Lasnamäe linnaosa vanem Julianna Jurtšenko.

Lasnamäe linnaosa vanem lisas, et eelmise ning üle-eelmise aasta Lasnamäe võiduideede teostust on oodata järgmisel aastal. Üle-eelmise aasta võiduideeks osutus avalike tualettide paigaldamine Pae ja Tondiloo parkides, need tööd lükati edasi tehniliste raskuste tõttu.

Tallinna kaasava eelarve ideekorje algas täna, 18. septembril ning kestab kuni 8. oktoobrini. Oma ideed saab esitada komisjonile ülevaatamiseks digitaalselt Tallinna kaasava eelarve veebilehel või paberil linnaosavalitsuses (Pallasti 54). Kaasava eelarve projekti võib ideid esitada igaüks. 

Ideed saab esitada nii eesti, vene kui inglise keeles. Kirjeldada tuleb ettepaneku eesmärki ja põhjendada selle olulisust, tuua välja objekti asukoht ja koostada hinnanguline eelarve. Idee esitamise juhendiga saab tutvuda lingil: bit.ly/45XhVgz.

Esitatud ideede teostamise võimalikkust hindab ekspertkomisjon ning sõelale jäänud ideid tutvustatakse avalikkusele. Endale meelepäraseid projekte saavad linlased toetada 20. novembrist kuni 3. detsembrini toimuval avalikul hääletusel. Igas linnaosas viiakse ellu vähemalt üks kaasava eelarve tingimustele vastav projekt, mis saab kõige enam hääli.

Käesoleva aasta ideekorje tulemuste elluviimiseks on 2024. aasta eelarvesse kavandatud üks miljon eurot. Kogusummast 75% jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning ülejäänud 25% jaotamisel võetakse arvesse linnaosa elanike arvu jooksva aasta 1. juulil.

Kaasava eelarve ideekorjet korraldab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet.

Rohkem infot kaasava eelarve projekti kohta leiab lingilt: tallinn.ee/kaasaveelarve.