Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Päevakava, nädalaplaan

LASTEAIA KAJAKAS PÄEVAKAVA

 

1,5-3 a

sõim

3 – 4 a

 

4 – 5 a

 

5 – 6 a

 

6 – 7 a

 

3 – 7

tasandusrühm

Laste vastuvõtt, mängud, individuaalne töö

(suvel õues)

alates

07.00

alates

07.00

alates

07.00

alates

07.00

alates

07.00

alates

07.00

Hommikvõimlemine

 suvel õues

08.00

08.00

08.00

08.10

08.20

08.15

Hommikusöök

08.30 –09.00

08.30 – 09.00

08.30 – 09.00

08.30 – 09.00

08.30- 09.00

08.30 – 09.00

Õppe –ja kasvatustegevus

(suvel õues)

09.00

09.00

09.00

09.00

09.00

09.00

Ettevalmistus jalutuskäiguks. Jalutuskäik.

10.00 – 11.50

10.25 – 12.00

10.30 – 12.10

10.30 – 12.30

11.40- 12.40

10.40 – 12.00

Lõuna

12.10 – 12.40

12.20 – 12.50

12.30 – 13.00

12.40 – 13.10

12.50- 13.20

12.15 – 12.45

Magamistund

12.40 – 15.00

12.50 – 15.00

13.00 – 15.00

13.10 – 15.00

13.20- 15.00

12.45 – 15.00

Õhu-ja veeprotseduurid, võimlemine pärast päevast magamist

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.00- 15.15

15.00 – 15.15

Mängud, tegevus huvialade järgi, individuaalne töö

15.15 – 15.35

15.15 – 15.40

15.15 – 15.45

15.15 – 15.50

15.15- 15.50

15.15 – 15.40

Õhtuoode

15.35 -16.05

15.40 – 16.10

15.45 – 16.15

15.50 – 16.20

15.50- 16.20

15.40 – 16.10

Lõbustused, jalutuskäik, mängud, individuaalne töö (suvel õues)

kuni

19.00

kuni

19.00

kuni

19.00

kuni

19.00

kuni

19.00

kuni

19.00

Töötab valverühm saalis

18.00- 19.00

18.00- 19.00

18.00- 19.00

18.00- 19.00

18.00- 19.00

18.00- 19.00

Alusel sotsiaalministri määrusel № 61  24.09.2010

laps peab viibima iga päev sõltuvalt ilmastikutingimustest 1–2 korda õues. Lapse õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest ehk tegelikult toimivast välisõhu temperatuurist (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri ja madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

Õppe- ja kasvatustegevus on jaotatud rühma nädala tegevuses alljärgnevalt:

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad

Vanus

1,5-3 a

 sõim

3-4 a

 

4-5 a

 

5-6 a

 

6 -7 a.

 

3-7 a.

tasandusrühm

Keel ja kõne

2-3

3-4

3-4

4-5

4-5

3-4

Mina ja keskkond

1-2

1-2

1-2

2-3

2-3

1/2

Matemaatika

1-2

1-2

1-2

2-3

2-3

1/2

Liikumine

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Muusika

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

Kunstitegevus

1-2

2-3

2-3

3-4

3-4

2/3

Eesti keel

 

2-3

2-3

2-4

2-4

2-3

Korrektsiooni töö

 

 

 

 

 

5

Nädalas

9-10

13-14

14-15

18-19

19-20

17-20

Igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel on lähtutud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Rühma õppe-ja kasvatustegevuse kavandamisel koostavad õpetajad iga nädal rühma nädalakava, kus esitatakse eesmärgid, temaatika, õppesisu ja tegevused. Rühma õppe-ja kasvatustegevuste kavandamine on paindlik, mis võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi, jälgides laste võimeid, soove ja mõtteid. Nädalakavaga saab lapsevanem tutvuda eLasteaias Eliis.

Eelduseks koolivalmidusele on lapse järjepidev osavõtt lasteaia tegevustest. Tegevuste algus meie lasteaias on kell 9.00. Seetõttu on soovitatav olla kohal õigeaegselt.

Viimati muudetud 22.07.2020