Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Teenused ja hinnad

TOITLUSTUSTASU

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot (koos käibemaksuga) ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 eurot (koos käibemaksuga) päevas.

Alus: Tallinna Linnavalitsuse 20. septembri 2017 määrus nr 29 Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine.

NB! Alates 01.09.2017 on toidupäeva maksumus:

Sõimerühmas - 0,08  € päevas

Aiarühmas – 0,18 € päevas

(Hoolekogu protokoll № 3-6/3, 09.06.2017)

Lasteaed võtab toitlustamisteenust firmalt BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS
• Toiduraha suuruse otsustab lasteaia hoolekogu. 

KOHATASU

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast, ujulaga lasteasutustes, kus on lapsele tagatud ujumisõppe võimalus, on see 13,4%.

Kohatasu alates 1. jaanuar 2020. aastal on 71.25 eurot.

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate osa määra (ehk kohatasu) kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 22.12.2015 määrus nr 27 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest.

Osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, mil lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud.

Arvest veel...
• Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest 
• Lapsevanem saab arve e-posti aadressile, e-posti puudumisel saab paberarve kätte rühmaõpetajalt. 
• Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
• Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!  
• Soovitame sõlmida arve tasumiseks otsekorralduslepingu. 
  Vastavad juhised (sh. erinev viitenumber!) on toodud arve allosas
• Küsimuste korral pöörduge direktori Jekaterina Arro poole.

Kohatasuvabastus munitsipaallasteaias

Talllinna Linnavolikogu määruse "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr" kohaselt vabastatakse vanema osa maksmisest vanem:

 

Avaldust vanema osa vabastuseks saab esitada alates 14. septembrist 2020 aadressil info.haridus.ee. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. septembrist 2020, kuid kui vanem esitab või on esitanud avalduse järgmistel kuudel, siis rakendub vabastus kehtiva määruse alusel. Soodustus rakendatakse õppeaasta lõpuni, mis tähendab, et lasteaia vahetamisel ei ole vaja vanemal uut taotlust esitada.

Kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu suletakse lasteasutus või lasteasutuse rühm, milles laps käib vanemad vabastatakse munitsipaallasteasutuste kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest. Vabastust rakendatakse lasteasutuse või lasteasutuse rühma sulgemise perioodiks.

Viimati muudetud 24.11.2020