Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tutvustus

logo.JPGMissioon: Lasteaed Kajakas on kvaliteetset alusharidust võimaldav lasteaed, mis toetab lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, et iga laps areneks kordumatuks unikaalseks isiksuseks.

Visioon:  Lasteaed Kajakas on edukalt toimiva võrgustikutöö, arendava ning turvalise õpi-ja kasvatuskeskkonnaga lasteaed.

Lasteaed Kajakas asub laste arenguks ja nende tervise tugevdamiseks sobivas kohas: kõrval on meri, männimets. Lasteaed asub sõiduteest eemal ja ümbruses puudub tööstus.  Läheduses on raamatukogu ja koolid. Ühised üritused ja projektid aitavad säilitada järjepidevust perekonna, lasteaia ja kooli vahel.

Looduslik keskkond, võimlemiseks ja turnimiseks vajalikud mängulised vahendid, robotid ja tehnoloogilised õppevahendid, arendav keskkond, muusika- ja teatrialane tegevus, – kõik need annavad võimaluse rahuldada iga lapse huvi, aitavad kaasa laste intellektuaalsele ja isikupärasele arengule.

Lasteaias on 1 sõimerühm, 4 aiarühma ja 1 tasandusrühm, mis on toeks erivajadustega lastele.  Lastel on võimalus tegutseda huviringides: aikido, käsitöö ring, võimlemisrin, tantsuring, mis aitavad arendada koordinatsiooni, osavust, painduvust, mõtlemise kiirust ja adekvaatset võimet maailma tunnetada. 

Lasteaia õppekeel on vene keel. Eesti keele õpetus käib läbi laulu, tantsu ja mängu.Töötavad ringid „Lõbus inglise keel“ ja „Trips-Traps-Trull“ (eesti keel).

Alates 2012. aasta septembrist  lasteaed Kajakas töötab osaline keelekümblusrühm (eesti keel).

Novembrist 2016.a Lasteaed Kajakas liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga.

Alates 1. september 2017 liitus Lasteaed Kajakas Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga.

Alates 2017/2018 õppeaastast  Lasteaed Kajakas osaleb ülemaailmses keskkonnahariduslikus programmis „Roheline kool“.

Lastevanematel on võimalik saada spetsialistide abi ja konsultatsioone: neid on valmis nõustama logopeedid, muusikaõpetaja, eesti keele õpetaja.

Viimati muudetud 20.06.2019