Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Erivajadustega laps

Erivajadustega laps

Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted ja korraldus

Töös erivajadustega lastega juhindutakse Tallinna Lasteaias Laagna Rukkilill jätgmistest seadusandlikest aktidest:

  • Koolieelse lasteasutuse seaduse §3 ; §10; §14; §15 lg 1
  • Sotsiaalministri 25.10.1999 määrus nr 64"Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse-,terviseedendamise-,päevakava koostamise ja toitlustamise nõuded" 3.ptl lg14.2; 4ptk lg 16
  • Riikliku järelvalve läbiviimise kord ning koolieelse lasteasutuse õppe-kasvatustegevuse ja juhtimise tulemuslikkuse hindamiskriteeriumid"lisa 4(kehtestatud Haridus-ja Teadusministri 22.okt.2004 määrusega nr 55)
  • Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill õppekava

Sobiva alushariduse omandamise võimaluse erivajadusega lapsele soovitab nõustamiskomisjon.

Tallinna  Lasteaed Laagna Rukkililles  tegeletakse erivajadusega lastega vastavalt nende huvidele, arengule ja võimetele. Vajadusel koostatakse lapsele individuaalne õppekava, milles on fikseeritud konkreetse lapse eesmärgid õppeaastaks. Individuaalset õppekava tutvustatakse lapsevanemale perevestlusel.

Igapäevaselt planeeritakse erivajadusega lapsele tegevused selliselt, et need toetaksid tema igakülgset arengut. Tegevuste planeerimisel arvestatakse maksimaalselt lapse erivajadusega, tagades lapsele võimaluse õppida nii koos teistega väikeses grupis kui ka individuaalselt

LASTEAIAS 2021/2022 puudub LOGOPEED :  

                                                      

 

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024