Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiatasu

 

Lasteaiatasu jaguneb kaheks: vanema poolt kaetavaks osaks (n-ö "kohatasuks") ja toidurahaks.

Vanema poolt kaetava osa maksumuseks alates 1.jaanuar 2020 on 71,25 eurot

Ujulat kasutavates rühmades on kohatasu 78,26

Toidupäeva maksumus on Tallinnas elavale lapsele TASUTA alates 1.septembrist 2017. kui toidupäeva maksumus on sõime rühmas 1.80 ja aia rühmas 2.00.

  • sõimerühmas 1,95 eurot
  • aiarühmas 2,20 eurot
  • summa , mis ületab Tallinna  poolt kehtestatud piirmäära - tasub lapsevanem.

 

Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanema poolt kaetava osa määra kehtestamist reguleerib Tallinna Linnavolikogu 23.02.2006 määrus nr 9 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine.  

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 07.09.2022