Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Soodustused Tallinna munitsipaallasteaedades

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja 

Tallinna linn osutab toitlustamise toetust 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks peab olema laps Tallinna elanik.

Osaline vabastus lasteaia kohatasust

Kohatasu soodustuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast.

Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Lasteasutuse direktoril on õigusvabastada vanema osa maksmisest kuni 80% ulatuses.

1. jaanuarist 2020.a on vanema osa määra suuruseks 71,25  eurot.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu.

Lisainfo

Toetuste maksmisega tegelevad Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet ja linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad (vt kontaktid).

     

     

     

    Viimati muudetud 29.07.2020