Liigu sisu juurde
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Suvine töökorraldus

Suvine töökorraldus

TALLINNA  LASTEAED  LAAGNA RUKKILILL TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

Tegevused

 

Kokkulepped   juuni-august  2020

1.

Laste vastuvõtt

 1.   Lasteaeda võetakse vastu vaid terveid lapsi.
 2.   Hommikune laste vastuvõtt toimub õues või halva ilma   korral  välisukselt.
 3.   Lapsi, kelle vanematel või lähi kontaktsetel on   tuvastatud COVID-19 haigus – ei tohi lasteaeda tuua
 4.   Lapsevanem annab lapse üle õpetajale mänguväljakul   või lastes  uksekella – õpetaja/õpetaja   abi tuleb väisuksele lapsele vastu. Lapsevanemad lasteaeda ei sisene.

 

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse   (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

 1.   Lasteaeda võetakse vaid   terved, haigusnähtudeta (nohu, köha, lööve) lapsed.
 2.   Personali ja laste   kaitseks on esmatähtis hügieen(regulaarne ja hoolikas kätepesu), tuulutamine   ja pindade tõhus puhastamine.
 3.   Kaitsemaski ja kinnaste   kasutamisel jälgida kasutusaega
 4.   Haigusnähtude   ilmnemisel lapsi kraaditakse, teatatakse lapsevanemale ning saadetakse koju.
 5.   Tööl käivad ühise   kokkuleppe kohaselt vaid terved töötajad Haigusnähtude ilmnemisel tuleb jääda   töövõimetuslehele – kontakteerudes perearstiga.
 6.   Igas rühmas on   desinfitseerivad vahendid, maskid vajaduse korral,  ühekordsed kummikindad.
 7.   Haigestunud laps   isoleeritakse teistest eraldi ruumi, kuni vanem talle järgi tuleb
 8.   Töökohal haigestunud töötaja   lahkub koheselt teavitades juhtkonda
 9.   KÄTE PESU on endiselt   ülioluline , selle vajadusel uuesti õpetamine ja jälgimine, et pestaks   korralikult.

 

3.

Rühmade komplekteerimine

 

 1.   Augusti kuust alates töötavad 6   rühma asenduspindadel. Komplekteeritud on rühmad nii , et ühe pere lapsed oleksid ühes lasteaias ning lapsevanemal oleks   võimalik lapsed koos tuua ja viia koju.
 2.   UUSI rühmi 2020 aastal ei   komplekteeri, kuna lasteaed läheb renoveerimisele.
 3.   Rühmade vahel ei toimu täiendavaid   liikumisi.

 

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

 1.   Pidevalt jälgitakse ja   korratakse üle lastele hügieenireegleid ja seda miks on oluline distantsi   hoida.
 2.   Lasteaedade saalid ja   spordiruumid ei ole ühiskasutuses.
 3.   Muusika -ja   liikumistegevused toimuvad õues.
 4.   Huvitegevusi suvisel   ajal lasteaias ei toimu.
 5.   Õppe-ja kasvatustöö   tegevusi viiakse võimalikult palju läbi õues- arvestades ilmastiku tingimusi:   kas õue alal, terrassidel või jalutuskäigul parkides.

5.

Toitlustamine

 

 1.   Toidu Valmistamisel ja jagamisel jälgitakse   tervisekaitsenõudeid.
 2.   Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse   kõiki pindu tavapärasest sagedamini desinfitseeriva lahusega.
 3.   Jälgitakse, et laps ei kasutaks teise lapse kruusi,   lusikat, sööginõusid.
 4.   Vee joomiseks kasutatakse isiklikku või ühekordset   topsi(nimega)
 5.   Toitlustamine toimub vastavalt päevakavale
     3 korda päevas  lastele valmistatud menüü järgi ja   asenduslasteaias kehtivate toitlustuslepingute alusel.

 

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

 1.   Kommunikatsioon : direktori telefon 56610583 – vastab iga tööpäev päevasel ajal. Lauatelefon on   samuti sellele suunatud.
 2.   Lapsevanemaid teavitatakse igal nädalal   töökorraldusest või selle muutustest.
 3.   Direktor ja õppealajuhataja käivad igas   asenduslasteaias vastavalt rühma vajadustele või vähemalt korra nädalas,   infovahetuseks on ELIIS ja  lasteaia FB   konto, rühma lastevanemate listid, töötajatega Zoomi ja telefon.

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine   lasteaiaga

 

 1.   Uusi lapsi    harjutame lasteaiaga augusti teisest poolest. Lapsi tuleb üksikuid,   sest võtame 2020 aastal vaid vastu meie   lasteaias käivate laste õed-vennad.
 2.   Lapsed on harjutamisperioodil 1-2 nädalat   osaajaliselt – olenevalt lapse    valmisolekust liituda kollektiiviga.
 3.   Laste harjutamine    kollektiiviga toimub samuti 2+2 reeglit jälgides.

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias   olek

 1.   Asenduslasteaeda   lähevad 3 avalduse alusel registreerunud last.
 2.   Meie lasteaia 6   rühma  töötavad aasta  asenduslasteaedades ja  olles asenduslasteaedades – aktsepteerivad ja peavad kinni   põhilasteaia kehtestatud   reeglitest. Osaleme põhilasteaia üritustel , ettevõtmistel, panustame   ühistegevustesse, planeerime oma tegemisi arvestades põhilasteaia plaane.

 

9.

Laste kojuminek

 

 1.   Lapsi  võetakse vastu ja saadetakse koju õues või   halva ilma korral välisuksel. Lapsevanemad lasteaeda ei sisene.
 2.   Lapsevanemad lahkuvad koos lapsega   koheselt lasteaia õuealalt, et vältida liigseid kontakte.

 

 

Direktor

Merike Plutus

6324055

56610583