Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2021-2022.õppeaasta eesmärgid

Lasteaia Ojake õppekava eesmärgid lähtuvad lasteaia arengukavast, visioonist ja missioonist.

Eesmärgid:

  1. Tingimuste loomine laste ja personali tervise säilitamiseks ja tugevdamiseks, püsiva huvi ja ettekujutuse kujundamine tervisliku ja ohutu eluviisi alustest.
  2. Laste tunnetuslike ja loominguliste võimete arendamine konstrueerimis- ja modelleerimisvahendite ja robootika abil projektialase ja uurimusliku õpetamismetoodika juurutamisega.
  3. Tingimuste loomine, mis soodustavad huvi arengut eesti keele ja kultuuri vastu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 21.09.2021