Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

2023-2024.õppeaasta eesmärgid

2023-2024.õppeaasta eesmärgid

Lasteaia Ojake õppekava eesmärgid lähtuvad lasteaia arengukavast, visioonist ja missioonist.

1. Laps suhtub hoolivalt ja väärtustavalt igasse inimesse, erinevatesse keeltesse ja kultuuride eripäradesse.
Põhimõte: 
- Koostöös lastevanematega on lasteaia personal eeskujuks laste väärtuste ning kommunikatiiv- ja sotsiaaloskuste kujundamisel.

- Keeleõppe läbiviimiseks lasteaia personalil on kasutamisel erinevad meetodid, mis toetavad mängu ja õppetegevuste kaudu keelelist arengut.
- Ümbritseva maailmaga tutvumisel loob lasteaia personal turvalise keskkonna, kus iga osaleja saab olla uudishimulik, avatud ja koostööle orienteeritud.


2. Laps omandab uusi teadmisi ja kogemusi mitmekesiste praktiliste tegevuste kaudu, olles ettevõtlik ja aktiivne.
Põhimõte: 
- Aktiivõppemeetodid (avastusõpe, õuesõpe sh aiandus, projektõpe, IT-vahendid) toetavad lapse iseseisvust, terviklikku ja positiivset mina-pilti ning sotsiaalseid oskusi (KVL)
- Õueala kui õpiruum on kasutuses aktiivselt ja teadlikult (õuesõpe, õppeaed, linnaaiandus, tervisedendus), soodustades laste silmaringi laiendamist.


3. Kvaliteetse õppetegevuste korraldamine ja läbiviimine lähtudes laste eripäradest.
Põhimõte: 
- Õppeprotsessis jälgitakse last ja pakutakse talle võimekohaseid tegevusi läbi erinevate tegevuste.

- Lasteaia personal rakendab töökorralduslikke lähenemisi, mis toetavad iga lapse arengut ning kõik lapsed tegutsevad sõbralikult koos.

Viimati muudetud 21.02.2024