Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tersedendamine

Lasteaed Ojake kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 15.12.2010a.

Tervisealast tööd oleme alati tähtsaks pidanud. Meie põhiväärtuste hulgas on kindlalt ka tervis ja turvalisus.

Lasteaia Ojake terviseedenduse ülesanneteks on:

 • lasteaia tervistedendava töö kavandamine, analüüsimine ja hindamine nii pikemas kui lühemas perspektiivis (arengukava, terviseedenduse tegevuskava, õppeaasta tegevuskava);lehmad.png
 • lastevanemate kaasamine lasteaia terviseedendusse;
 • tervistedendavate ürituste kavandamine, ettevalmistamine ja läbiviimine lastele ja personalile;
 • järjepidev laste, lapsevanemate ja kolleegide innustamine tervislike eluviiside järgimiseks.

Kuidas meie lastega ja töötajatega terved olla püüame:

 • Laste vastuvõtt hommikul perioodil 15.maist kuni 15.septembrini toimub õues.
 • Lasteaias Ojake igas vanuserühmas nädala jooksul toimub:
  -  2 muusika- ja 2 liikumistegevust (vanemates rühmades 1 tegevus on alati õues)
  - hommikuvõimlemine ja virgutusmomendid tegevuste vahel - päeva jooksul.
 • Tasandusrühmade ja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmade jaoks korraldame üks kord nädalas logorütmika tegevust, milles osalevad nii rühmaõpetajad kui ka logopeedid, eripedagoog, muusika- ja liikumisõpetaja.
 • Meil on ilus ja avar õueala ja õues käime iga ilmaga kaks korda päevas.korvike.png
 • Osaleme aktiivselt spordivõistlustel.
 • Korraldame matki Stroomi metsa ja randa nii lastele kui täiskasvanutele.
 • Meil on mitmeid traditsioonilisi tervise- ja spordiüritusi, mida korraldame koos vanematega.
 • Iga päev on menüüs koolipiim, mahe leib ja eestimaine terviseamps - värske puu-, köögi- või juurvili.

 Määrus "Terviskaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale" asub siin.

Lehekülge haldab:

Svetlana Agerova, Lasteaia Ojake õppealajuhataja

673 82 69, ojake3@hot.ee

 

Viimati muudetud 08.05.2020