Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tervisedendamine

Tervisedendamine

Lasteaed Ojake kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku alates 15.12.2010a. tel_logo_0.jpg

Tervisealast tööd oleme alati tähtsaks pidanud. Meie põhiväärtuste hulgas on kindlalt ka tervis ja turvalisus.
Lasteaia Ojake terviseedenduse ülesanneteks on:
- lasteaia tervistedendava töö kavandamine, analüüsimine ja hindamine nii pikemas kui lühemas perspektiivis (arengukava, terviseedenduse tegevuskava, õppeaasta tegevuskava);
- lastevanemate kaasamine lasteaia terviseedendusse;
- tervistedendavate ürituste kavandamine, ettevalmistamine ja läbiviimine lastele ja personalile;
- järjepidev laste, lapsevanemate ja kolleegide innustamine tervislike eluviiside järgimiseks.

Terviseõpetuses lähtume kolmest põhiprintsiibist:
- lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine;
- tervislike harjumuste kujundamine;
- suhtlemise ja koostöö arendamine ja tugevdamine laste, lasteaia personali ning lastevanemate vahel tervislike harjumuste kujunemisel.

Kuidas meie lastega ja töötajatega terved olla püüame:
- laste vastuvõtt hommikul perioodil 15.maist kuni 15.septembrini toimub õues;
- lasteaias Ojake igas vanuserühmas nädala jooksul toimub: igapäevaselt on hommikuvõimlemine ja virgutusmomendid, muusika- ja  liikumistegevused (vanemates rühmades 1 tegevus on alati õues);
- tasandusrühmade ja pervasiivsete arenguhäiretega laste rühmade jaoks korraldame üks kord nädalas logorütmika tegevust, milles osalevad nii rühmaõpetajad kui ka logopeedid, eripedagoog, muusika- ja liikumisõpetaja;
-meil on ilus ja avar õueala ja õues käime iga ilmaga kaks korda päevas;
- osaleme aktiivselt spordivõistlustel;
- korraldame matki Stroomi metsa ja randa nii lastele kui täiskasvanutele;
- meil on mitmeid traditsioonilisi tervise- ja spordiüritusi, mida korraldame ka koos vanematega;
- iga päev on menüüs koolipiim, mahe leib ja eestimaine terviseamps - värske puu-, köögi- või juurvili.

 Määrus "Terviskaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale".

Soovitame külastada järgmisi tervisealaseid internetilehekülgi:

Lehekülge haldab:

Svetlana Agerova, Lasteaia Ojake õppealajuhataja

673 82 69

 

Viimati muudetud 21.02.2024