Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Toidukulud Lasteaias Ojake

Tervislik, tasakaalustatud ning maitsev söök on meie lasteaia üheks prioriteediks.

Toitlustusteenust Lasteais Ojake osutab firma OÜ Maritta (reg.nr 10137579).

Toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu. 
Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusele nr 29 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine", millega kehtestati Tallinna linna elanike registreisse kantud lastele alates 01.09.2017.
Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.
Kui lapse toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel.
Lasteaiatoetus on 0,01 senti päevas.
Lapse toidupäeva maksumus alates 01.04.2022 kuni 31.03.2024 (hoolekogu 15.03.2022 protokolli nr 3), mis maksab lapsevanem, on järgmine:

  • sõimerühmas (1,5 - 3-aastased lapsed) 0,40 senti päevas
  •  aiarühmades (3 - 7-aastased lapsed) - 0,50 senti päevas

Kui laps tuleb lasteaeda pärast kella 9.00, siis palume EELNEVALT teavitada sellest rühmaõpetajaid, et saaksime panna teda toitlustamisele  (muidu jääb teie laps ilma lõunasöögist ja õhtuootest).

Viimati muudetud 29.04.2022