Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Vastuvõtt ja väljaarvamine Lasteaias Ojake

Vastuvõtt ja väljaarvamine Lasteaias Ojake

Lasteaiakohta saab taotleda ka riigiportaali eesti.ee kaudu, sel juhul saab kõik toimingud teha e-keskkonnas.

Vastuvõtt
Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi.
Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg. Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile kohapeal või e-postiga.
Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.
Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Väljaarvamine
Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse.
Lasteasutuse direktor võib lapse lasteasutusest välja arvata hoolekogu nõusolekul, kui vanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist. Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

 

 

Viimati muudetud 21.02.2024