Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Vastuvõtt ja väljaarvamine Lasteaias Ojake

Vastuvõtt

Lasteasutusse võetakse vastu pooleteise- kuni seitsmeaastaseid lapsi, kui lapse ja tema vanemate elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Tallinna linna elanikel tuleb täita lapse sünnitunnistuse alusel lasteasutusse vastuvõtu taotlus, kuhu on märgitud kuni kolm lasteaia valikut ning koha soovimise aeg. Taotlus esitatakse ühe valitud lasteasutuse direktorile kohapeal või e-postiga, taotluse võib täita ka valitud lasteaias direktori vastuvõtul.

Lasteaiarühmade komplekteerimine toimub 1. maist kuni 15. augustini, kuid vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteasutusse kogu aasta kestel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord".

Väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteasutuse direktorile avalduse.

Lasteasutuse direktor võib lapse lasteasutusest välja arvata hoolekogu nõusolekul, kui vanema poolt kaetavat osa ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist.

Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

 

 

Viimati muudetud 01.03.2023