Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Avaldused ja taotlused

1. Avaldused/ taotlused lapsevanemale

 

 

 

  • Lapse väljaarvamine
  • Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 määrus number 18

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=130855&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp

 

    • Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse, mis on leitav  siin: /est/haridus/Lasteaiakoha-taotlemine-4
    •  Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.
    • Lapsevanema avalduse põhjal koostab lasteaia direktor käskkirja, mille alusel laps lasteaiast välja arvatakse. 
    • Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toiduraha ja vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani vastavalt esitatud arvele. 

 

 

 

2. Avaldused/ taotlused töötajale

 

 

 

 

Viimati muudetud 29.12.2021