Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Nakkushaiguste leviku ennetamine ja tõrje

Nakkushaiguste leviku ennetamine ja tõrje

 1.       Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes (.pdf) 

2.     SM määrus nr 61  24.09.2010  _ Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326

 

§ 7. Lapse vastuvõtt lasteasutusse, lapse tervise jälgimine ja arengu toetamine

 (1) Lasteasutuse pidaja kehtestab lasteasutusse vastuvõtu ja sealt lahkumise korra, arvestades seejuures lasteasutuse direktori ettepanekuid.

 (2) Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

 (3) Lasteasutuse rühma õpetaja jälgib laste terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal, teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest ning kehalise koormuse taluvusest lapse vanemat ja vajadusel lasteasutuse tervishoiutöötajat.

 (4) Lasteasutuses antakse lastele baasteadmised tervisest ja tervislikust eluviisist, kujundatakse hoiakuid ja oskusi tervise hoidmiseks ning tugevdamiseks ja toetatakse laste emotsionaalset, kõlbelist ja sotsiaalset arengut.

 

§ 13. Lapse haigestumine

 (1) Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist.

 (2) Lasteasutuses lapse haigestumise või vigastuse korral kutsub pedagoog vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga.

 (3) Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

 (4) Nakkushaiguse kahtlusega laps tuleb võimaluse korral eraldada teistest lastest, kuid teda ei tohi paigutada üksinda eraldi ruumi.

 (5) Lasteasutuses ei anta lastele ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse tervishoiutöötajaga või direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.

 (6) Lasteasutuse direktor või tervishoiutöötaja teatab telefoni teel või e-kirjaga Terviseametile ning avaldab vanematele teadetetahvlil teate lasteasutuses levivast nakkushaiguse puhangust või juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud ja nakkuskahtlusega laste nimesid.

 (7) Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteasutuses eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.

 

3.   SM määrus nr 123  31.10.2003    Nakkushaiguste tõrje nõuded

https://www.riigiteataja.ee/akt/641100

Viimati muudetud 21.02.2024