Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Riiklik järelvalve

Riiklik järelvalve

Riiklik järelevalve on osa hariduse kvaliteedi tagamise süsteemist, mida viiakse läbi koolieelsetes lasteasutustes sõltumata nende omandivormist.

Riikliku järelevalve käigus kontrollitakse haridusasutuse tegevust kompleksselt või üksikküsimustes.

 

Põhilised järelevalve asutused KOV kontrollimisel

 • Riigihangete Amet
  Teostab järelevalvet riigihangete seaduse täitmise ja kontrollimise nii pooleliolevate kui lõppenud hankemenetluste osas.
   
 • Tööinspektsioon
  Teostab järelevalvet  töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning rakendab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alusel ja ulatuses.
   
 • Terviseamet
  Piirkondlikud talitused teostavad riiklikku järelevalvet muuhulgas joogi-, loodusliku mineraal-, ujula- ja suplusvee, koolide- ja koolieelsete lasteasutuste ja noortelaagrite terviseohutuse üle ja kohaldavad riiklikku sundi.
   
 • Harjumaa veterinaarkeskus
  Teostab muuhulgas järelevalvet toidu käitlemise üle.
   
 • Andmekaitse Inspektsioon
  Teostab järelvalvet kahel erineval tegevussuunal:
  • isiku andmete kaitse (eraelu puutumatus);
  • avalik teave (teabenõuete täitmine ning teabe avalikustamine internetis ja mujal). 
    
 • Keeleinspektsioon
  Peamised järelevalvevaldkonnad on eesti keele oskuse kontroll ja avaliku teabe keelsuse ja kirjakeele vormile vastavuse kontroll.
   
 • Tehnilise Järelevalve Amet
  Teostab järelevalvet elektroonilise side, tööstusohutuse (surveseadmed, tõsteseadmed, küttegaasiseadmed, ehitus, elektriohutus jms) üle.
   
 • Põhja Päästekeskus
  Teostab tuleohutuse järelevalvet.
   
 • Keskkonnainspektsioon 
  Teostab keskkonnajärelevalve seaduse alusel keskkonnajärelevalvet.

 

Lehekülge haldab:

Carmen Kallas
õppealajuhataja

Tel 670 24 86

Viimati muudetud 08.07.2024