Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

2021/2022 õppeaasta eesmärgid

  • Õppe- ja kasvatustegevuses on toetatud lapse MATIK oskusi ja digipädevusi kasutades erinevaid  robootika ja digivahendeid.
  • Õppe- ja kasvatustegevuses on toetatud lapse keskkonnateadlikkuse kujunemist.
  • Õpetajad on motiveeritud jagama parimaid pedagoogilisi praktikaid rahvusvahelisel tasandil.
  • Toetatud on laste ja töötajate õues liikumist ja terviseteadlikkust ning tervist edendava keskkonna arendamist.

 

 Lehekülge haldab:

Sirje Sepp, õppealajuhataja
Tel 6594 257, e-post: sirje.sepp@paasusilm.edu.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Sigrid Jürissalu, sekretär-asjaajaja
Tel 6594 257, e-post: paasusilm@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud 03.09.2021