Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Haridusliku erivajadusega laps

Haridusliku erivajadusega laps

Haridusliku erivajadustega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isiksuseomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas. Haridusliku erivajadustega lapse, sealhulgas andeka lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö.

-  Õpetaja selgitab välja oma rühmas erivajadustega laste  olemasolu laste arengut ja käitumist jälgides.
-  Logopeed selgitab õppeaasta alguses välja kõneravi vajavad lapsed. Kui lapsel on kõnehäired, siis tegeleb temaga logopeed
   ja tema soovitusel ka lapsevanem.

-  Vajadusel koostavad rühma õpetajad õppeaasta algul koostöös logopeedi jt spetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest.
-  Lapsi, kellel on nõustamiskomisjoni otsusega koolikohustuse täitmine edasi lükatud toetatakse igapäevaste tegevuste kaudu ning tehakse lapsega täiendavalt individuaalset tööd.
-  Kui arst on lapsele kehalise häire puhul teinud ettekirjutuse, siis tegelevad temaga individuaalselt liikumisõpetaja ja ujumisõpetaja  korrigeerivate  harjutuste sooritamiseks.
-  Kui lapsel on kõnehäireid, siis tegeleb temaga logopeed ja tema soovitusel ka lapsevanem.
-  Kui lapse areng ei ole eakohane, siis tegeleb temaga rühma õpetaja individuaalselt.
-  Kui laps on andekas mõnes valdkonnas, siis tegeleb temaga täiendavalt rühma õpetaja või vastava ala spetsialist.
-  Lasteaias käivad haridusliku erivajadusega lapsed, kes suudavad tegutseda rühmaliikmena ja käituvad üldkehtivate normide järgi, osaledes igapäevategevustes oma võimete kohaselt.
-  Erineva keelelise ja kultuurilise taustaga peret toetatakse lapsele oma keele ja kultuuri tutvustamisel ning eesti keele ja kultuuri  väärtustamisel.
-  Mitte-eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keele igapäevaste tegevuste kaudu.

 

 

 Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, arendusjuht
Tel 5181606, e-post: [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024