Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab

direktor Silvi Suur
e-post: silvi.suur@paasusilm.edu.ee
telefon 5186 465

Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund on kinnitatud direktori 18.10.2022 käskkirjaga nr 1-2/22 ja 21.08.2023 käskkirjaga nr 1-2/12

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel on määratud direktori 19.09.2023 käskkirjaga nr 1-2/22

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhataja 
15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278  kinnitatud korruptsiooni ennetamise juhendist

Rohkem infot leiate korruptsioon.ee
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, haridustehnoloog
Tel 5181606, e-post: kristiine-teele.satsi@paasusilm.edu.ee

 

Viimati muudetud 19.09.2023