Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaed Pääsusilm liitus 2020.aasta alguses rahvusvahelise programmiga "Roheline kool"

2021. aasta suvel omistati lasteaiale keskkonnamärgis Roheline lipp. Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) Taanis. Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb üle 70 riigi. Eesti liitus programmiga 2016. aastal. Programm toob keskkonnahoidlikku mõtteviisi lasteaia tegemistesse süsteemselt ja terviklikult, programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

Rohelise kooli programmi eestvedaja Eestis on Tartu loodusmaja.  Programmist saab täpsemalt lugeda siit:
https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/

Lasteaias on moodustatud keskkonnatöörühm, kuhu kuuluvad õpetajad Helen Erelt, Kerli Tammann, Kristiina Härm, Mari-Liis Jaanson, Nele Gelenitš, Natalja Lavrentjeva
Õpetaja abid Moonika Toomeoja, Liidia Šaromova, Tuuli Vaarma
Direktor Silvi Suur
Õppealajuhataja Sirje Sepp

Töörühma koosolekul otsustati, et 2021/2022 õppeaastal tegeletakse lasteaias põhjalikumalt kolme teemaga, mis on  elurikkus ja loodus, tervis ja heaolu, toit. Septembris viiakse läbi keskkonnaülevaatus ja koostatakse tegevuskava 2021/2022. õppeaastaks. Ühiselt on kokkulepitud keskkonnapõhimõtted, mida igapäevaselt järgime.

Meie  keskkonnapõhimõtted on:
Tunneme kodulähedast loodust ja õpime õues igal võimalusel
Kasutame vett, toitu ja elektrit säästlikult
Oleme keskkonnasõbralikud ja sorteerime prügi
Hoiame puhtust enda ümber
Väärtustame taaskasutust

Meie tegevustega saab tutvuda Rohelise kooli blogis.