Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaeda vastuvõtmine

Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab vanem asjaomasel vormil vastuvõtu taotluse (edaspidi taotlus). Taotluse vormi kehtestab haridusameti juhataja ning see on kättesaadav haridusameti ja lasteasutuste veebilehtedel ning riigiportaalis eesti.ee. Vanem märgib taotluses kuni kolm lasteasutuse valikut ning lasteasutuses koha saamise soovitud aja (aasta). Taotluse esitab vanem lasteasutusele kas lasteasutuses kohapeal, e-posti teel digiallkirjastatult, posti teel või riigiportaali kaudu. Lasteasutuse direktor sisestab taotluse alusel andmed infosüsteemi (v.a riigiportaalis esitatud taotlused).Vanem saab kinnituse andmete infosüsteemi kandmise kohta.Vanemal on võimalik igal ajal muuta taotlusele märgitud lasteasutuste valikut ja koha soovimise aega. Lasteasutuse valiku muutmiseks tuleb esitada uus taotlus. Taotluse alusel tühistatakse eelnev valik ning tehakse infosüsteemis muudatus.

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt  väljaarvamise kord

Taotluse vormi leiate SIIT

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, haridustehnoloog
Tel 5181606, e-post: kristiine-teele.satsi@paasusilm.edu.ee

 

Viimati muudetud 19.10.2022