Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteaiast lahkumise kuupäeva.  Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani.  Kui vanem ei ole tasunud vanema kaetava osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

 Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt  väljaarvamise kord

 

 Avalduse vorm lapse lasteaiast väljaarvamiseks

 

 

 Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, haridustehnoloog
Tel 5181606, e-post: kristiine-teele.satsi@paasusilm.edu.ee

Viimati muudetud 19.10.2022