Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

Tallinna Lasteaed Pääsusilm on professionaalse personaliga, tunnustatud lasteaed, kus on koostöös lastevanematega loodud turvaline, arengut soodustav ja individuaalsust arvestav kasvukeskkond lastele.

Visioon

Tallinna Lasteaia Pääsusilm personalil on koostöös lastevanematega loodud innovaatiline kasvukeskkond lastele.

Lasteaia põhiväärtused

Turvalisus – väärtustame emotsionaalselt ja sotsiaalselt head ja ohutut keskkonda ning vaimset ja füüsilist tervist;
Sõbralikkus – toetame lasteaias heatahtlikku, teineteist arvestavat ja mõistvat suhtumist ning abivalmidust;
Avatus – kaasame huvigrupid, teeme koostööd lastevanematega, kolleegidega, teiste õppeasutustega ja avalikkusega;
Innovaatilisus – loome kaasaegse kasvukeskkonna, oleme arenemisvõimelised ja uuendusmeelsed ning avatud uutele ideedele ja nende ellurakendamisele.

  

Kristiine-Teele Satsi, haridustehnoloog
Tel 5181606, e-post: kristiine-teele.satsi@paasusilm.edu.ee

Viimati muudetud 07.10.2022