Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Riiklik järelvalve

Riikliku- ja haldusjärelvalvet koolieelses lasteasutuses korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi õiguspoliitika osakond. 

Tuleohutusalast järelvalvet teostab Päästeamet.

Tervisekaitsenõuete täitmist koolieelses lasteasutuses kontrollib Terviseamet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, haridustehnoloog
Tel 5181606, e-post: kristiine-teele.satsi@paasusilm.edu.ee

 

Viimati muudetud 17.10.2022