Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lasteaia Pääsusilm arengukava

 

Tallinna Lasteaia Pääsusilm arengukava 2017-2022 on dokument, kus määratakse kindlaks lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord. Arengukava koostamise aluseks on lasteaia õppekava, lasteaia põhimäärus ning sisehindamine. Tallinna Lasteaia Pääsusilm arengukava on lasteaia järjepideva arengu alusdokument, mille koostamine toimus koostöös lasteaia pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

Tallinna Haridusameti juhataja 30.12.2016 käskkirjaga nr1.-2/776 Koolieelsete munitsipaallasteasutuste arengukavade kinnitamine lisale 17 Tallinna Lasteaia Pääsusilm arengukava 2017-2022 (.pdf)

Tallinna Lasteaia Pääsusilm arengukava tegevuskava 2020-2022

Tallinna Lasteaia Pääsusilm arengukava tegevuskava 2023

Tallinna Lasteaia Pääsusilm tegevuskava 2023/2024

 

 

 

 

Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, haridustehnoloog
Tel 5181606, e-post: kristiine-teele.satsi@paasusilm.edu.ee

Viimati muudetud 18.09.2023