Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lasteaia Pääsusilm hoolekogu

Tallinna Lasteaia Pääsusilm hoolekogu

Tallinna Lasteaeia Pääsusilm hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja linna esindaja.

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha selle suunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

 
 Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 Hoolekogu

 

 Hoolekogu:

- kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
- annab direktorile ja linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
teeb direktorile ja linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
- otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogu töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

Tallinna Lasteaed Pääsusilm hoolekogu koosseis 2023/2024 õppeaastal

Hoolekogu esimees: Merle Lilleoru, e-post: [email protected]
Hoolekogu esimehe asetäitja: Märt Kolnes

 

Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, arendusjuht
Tel 5181606, e-post: [email protected]

Viimati muudetud 21.02.2024