Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lasteaia Pääsusilm õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Tallinna Lasteaia Pääsusilm õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

Õppe- ja kasvatustegevuse korralduse aluseks on Tallinna Lasteaia Pääsusilm õppekava, mis lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Lasteaiale on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud tähtajatu koolitusluba nr 4575HTM.

Õppeaasta

Lasteaed korraldab õppe- ja kasvatustegevust õppeaastati. Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini. 1. juunist kuni 31. augustini on õppe- ja kasvatustegevused kavandatud teadmiste ja oskuste kordamiseks.

Päevakava

Õppe- ja kasvatustegevus tugineb rühma päevakavale, mis määrab vastavalt laste eale päevarütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja pedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused. Päevakava koostamisel peetakse silmas laste arenguvajadusi ja laste vanuserühma. Lapsed viibivad sõltuvalt ilmastikust üks kuni kaks korda päevas õues. Laste lasteaeda toomine ja äraviimine toimub vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides. Lasteaia päevakava kinnitab direktor.

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus rühmas

Õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse analüüsi ja lasteaia õppekava põhjal koostatakse igaks õppeaastaks rühma õppeaasta tegevuskava. Rühma tegevuskava koostamisel selgitatakse õppeaasta alguseks välja rühmas olevate laste vanuselised, individuaalsed ja arengulised iseärasused. Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik arvestades laste huvide,  ettepanekute ja soovidega ning võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi. Nädala kokkuvõte koostatakse lastega vesteldes. 

 

Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, arendusjuht
Tel 5181606, e-post: [email protected]

 

Viimati muudetud 21.02.2024