Liigu sisu juurde
Juurdepääsetavus
 °C
Otsi informatsiooni, teenuseid jne

Tallinna Lasteaia Pääsusilm osalemine projektides

Tallinna Lasteaia Pääsusilm osalemine projektides

2024 jaanuar kuni juuni osaleb Timbu-Limbu rühm rahvusvahelises eTwinningu projektis "Emotions" ehk "Emotsioonid". Projekti käigus käsitletakse erinevaid põhiemotsioone. Vaadeldakse erinevaid pilte inimeste nägudest, vesteldakse ja arutletakse, mida inimene tunneb ja mis emotsioon see on. Projekti tegevused soodustavad laste koos tegutsemist ja üksteisega arvestamist. Koostöös partneritega luuakse "Hea tuju laul" ja erinevaid kunstitöid. Projekti lõpus koostasime tegevusi kajastavad esitlused  eesti keeles ja inglise keeles

2024 jaanuar kuni juuni osaleb Ritsikate rühm rahvusvahelises eTwinningu projektis „This is how we recycle“ ehk „Nii me taaskasutame“.
Projekt on seotud rohelise kooli programmi teemadega ja projekti käigus meisterdatakse jääkmaterjalidest, korratakse üle prügi sorteerimine ja uuritakse mis saab õigesti sorteeritud prügist. Projekti alguses saatsid lapsed teele ühe lilla karu, kellele sai nimeks Mia Maria. Koos karuga läks teele ka reisi-raamat. Karu koos raamatuga reisib partner lasteaedadesse ja reisi-raamatusse tehakse märkmeid, mida karu teises riigis teada saab. Ka meie juurde jõuab igal kuul üks mänguasi teisest riigist, kellele me tutvustame enda tegevusi seoses selle projektiga. Meie saatsime karu Leetu, sealt rändab ta Rumeeniasse, sealt edasi Sloveeniasse ja lõpuks jõuab ta Eesti tagasi.2024 jaanuar kuni juuni osaleb Tähe-Täpsi rühm eTwinningu projektis "Colors in Nature" ehk "Värvid looduses". Projektis osalevad partnerid erinevatest riikidest. Kõik otsivad oma asutuse lähiümbrusest looduses leiduvaid värve ja jagavad pilte partneritega. Lisaks tehakse erinevaid tegevusi, mis on seotud looduse ja värvidega, näiteks koostakse ühine retseptiraamat, värvitakse looduslike värvidega jne. 

2023/2024 õppeaastal osalevad Lepatriinu rühma lapsed eTwinningu projektis "I see, I explore, I create". Kunst pakub lastele loomulikku ja turvalist eneseväljendusviisi. Kunsti kaudu saavad nad lapsed loovalt mängida, vaadelda, katsetada, luua. Kunsti saab kasutada tunnete esindamiseks ja väljendamiseks, jutustada, reflekteerida, oma kunsti teistega jagada ning arendada oma arenguks vajalikke oskusi erinevates õppekavavaldkondades. Selles projektis toimub kunsti avastamine läbi erinevate tutntud kunstnike teoste. Olulisel kohal on koostöö teiste lastega erinevatest Euroopa riikidest.  Projekti tegevused on kajastatud kokkuvõtvas esitluses eesti keeles
logo


2023 aastal osteti PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse kaasrahastusel lasteaeda leivaahjud, köögiviljalõikurid, saumiksrid, jäätisemasinad ja vahvlimasinad. Lasteaias toimuvad toidu valmistamise üritused "Leivad mitut moodi" ja "Jäätise hommikud", mis innustavad lapsi puu-ja juurvilju, teravilja- ja piimatooteid erineval viisil tarbima. 

2023 aasta kevadel osalesid Tähe-Täpsi rühma lapsed eTwinningu projektis "Outdoor Mathematicans". Projekti põhitegevused keskendusid numbrite, arvude, geomeetriliste kujundite õppimisele läbi õuesõppe tegevuste. Projekti oluliseks osaks oli koostöö teiste partneritega üle Euroopa. Projekt algas jaanuaris ja lõppes juunis. Projekt sai riikliku kvaliteedimärgi.
eTwinning-LogoHorizontal_CMYK.png
01.09.2022-30.06.2023 toimus Keskkonna Innvesteeringute Keskuse rahastatud projekt "Õppeprogrammides osalemine".  Tähe-Täpsi ja Mõmmi rühma lapsed said osaleda ühes RMK Viimisi õppeprogrammis.

2022/2023 õppeaastal osalesid Lepatriinu rühma lapsed eTwinningu projektis "Friends with Nature!". Projekti põhitegevused keskendusid ümbritseva keskkonna tundmaõppimisele ja keskkonna hoiule, aktiivsele liikumisele õues ning erinevate katsete läbiviimist looduses. Projekti keskmes oli koostöö teiste lasteaedadega üle Euroopa. Projekti tegevused algasid novembris ja kestsid kuni õppeaasta lõpuni. Projekt sai riikliku kvaliteedimärgi.
eTwinning-LogoHorizontal_CMYK.png
01.04.2022-30.09.2023 toimus Erasmus+ õpirände projekt "Õppimine ja õpetamine muutuvas maailmas".  Projektis osalevad õpetajad said käia ühel koolitusel Kreekas ja ühel koolitusel Islandil ning olla töövarjuks projektõppet rakendavas lasteaias Sloveenias. Koolituse käigus said õpetajad ülevaate projektõppe ja teiste aktiivõppe meetodite kasutamisest koolieelses eas. Õpetajad said uusi teadmisi, kuidas toetada laste loomuliku uudishimu õppimisel ja kuidas suunata lapsi ise probleeme lahendama ja läbi selle uusi avastusi tegema. Kursuste eesmärk oli anda õpetajatele teadmised ja oskused, kuidas õppetööd üles ehitada päris elus ilmnevate probleemide ja küsimuste peale. Kuidas panna lapsi kaasa mõtlema ja ise lahendusi leidma. Mõlemad valitud kursused keskenduvad sellele, kuidas uute õpetamise metoodikatega toetada laste võtmepädevuste arengust, nagu koostööoskus, probleemilahendamise oskus, suhtlemisoskus. Projekti "Õppimine ja õpetamine muutuvas maailmas" tegevuste kokkuvõtte leiab siit.
ET Rahastanud Euroopa Liit_POS.jpg
2022 aastal osteti PRIA koolikava kaasnevate haridusmeetmete toetuse kaasrahastusel lasteaeda mahlapressid, miksrid, kaalud, ahi ja toidukuivati. Lasteaias toimusid toidu valmistamise üritused "Värvilised mahlad" ja "Kelmikad köögiviljad", mis innustasid lapsi puu-ja juurvilju erineval viisil tarbima. 
 
2021/2022 õppeaastal osalesid Krõlli rühma lapsed ja õpetajad  eTwinningu projektis  „You Feel…I Feel“ ja Tähe-Täpsi rühma lapsed ja õpetajad projektis „Under the same blue sky“. Projektid pälvisid riikliku eTwinningu kvaliteedimärgi ja projekt "You feel...I feel" saavutas projektivõistluses auhinnalise teise koha.

Lasteaiale anti Euroopa kvaliteedimärk silmapaistva töö eest eTwinningu projektiga "Growing with colors".
2020/2021. õppeaastal toimus Krõlli rühma õpetaja Kristiine-Teele eestvedamisel rahvusvaheline   eTwinningu projekt "Growing with colors", mida on tunnustatud kõige kõrgemal Euroopa tasemel. Lasteaiale on välja antud sertifikaat.  Projekt "Growing with colors" lisatakse spetsiaalsele leheküljele Euroopa portaalis aadressil www.etwinning.net

1.09.2020-31.08.2022  toimus Erasmus+  koostööprojekt “ICT like 1,2,3” 
Tallinna Lasteaed Pääsusilm osales alates 1. septembrist 2020 Erasmus+ rahvusvahelises koostööprojektis “ICT like 1,2,3” mis kestis kaks aastat. Projektis osalesid lasteaiad Norrast, Lätist, Sloveeniast ja Eestist. Projekti eesmärgiks oli arendada laste digipädevusi ja STEAM oskusi ning toetada õpetajate digipädevusi ja STEAM oskuste õpetamist lasteaias. Projektis osalejad on seisukohal, et kvaliteetses alushariduses toetakse laste digipädevusi ja STEAM oskuste arengut. Projekti tutvustati lapsevanematele ja nendega jagati kasulikku informatsiooni, kuidas IKT vahendeid õpieesmärgil kasutada. Projekti käigus koostati infomaterjal, kus tutuvustatakse kuidas kasutada IKT vahendeid loominguliselt ja innovaatiliselt lasteaias kuni seitsmeaastaste lastega.  Projekt toimus Euroopa Liidu programmi Erasmus+ kaasrahastusel. 
logosbeneficaireserasmusright_et_1.jpg

2020/2021. õppeaastal toimusid KIK- poolt rahastatud projekti "Mets on meie rikkus" tegevused. 
Poku, Mesimummi ja Ritsikate rühma 6-7 aastased lapsed osalesid RMK Nõva õppeprogrammis „Kasetohtlane ja Männikorplane“ ja RMK Viimsi õppeprogrammis „Metsa sees on puud!“.

2020. aasta alguses liitusime Rohelise kooli programmiga. 
2021. aastal omistati lasteaiale esmakordselt keskkonnamärgis Roheline lipp.
Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Eco-schools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts. Programmis osalemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalamet, Tallinna Haridusamet ja Pärnu Linnavalitsus. Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi: 1. Seitsmest sammust koosnev strateegia 2. Käsitletavad teemad 3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Programmiga liitumiseks moodustasime keskkonntöörühma, kuhu kuuluvad lasteaia õpetajad ja õpetaja abid, juhtkonna liikmed ja lastevanemate esindaja. Viisime läbi keskkonnaülevaatuse töötajatele. 

Rohelise kooli logo.png

2019/2020. õppeaastal toimusid KIK- poolt rahastatud projekti "Aastaajad looduses" tegevused. 
Koolieelikute rühmad Sipsik ja Naerusuu osalesid Aegviidu RMK õppeprogrammis "Salapärane seenemaailm". Programmi jooksul õpitakse tundma seeneriigi mitmekesisust, seente seoseid puude ja teiste elusorganismidega.Tutvutakse metsa all olevate seentega ning uuritakse neid lähemalt, nende eluvorme ja kasutust. Näidatakse võimalusi, mida erinevatest seentest teha saab.

 2017/2018. õppeaastal toimusid KIK-i poolt rahastatud projekti "Loodus meie ümber" tegevused.
Projekti tegevustena  külastati lastega Aegviidu RMK programme „Matkatarkuste ABC“ ja „Avastusretk putukametsas“; MTÜ Loodusringi programmi "Loomadele külla" ja MTÜ Loodusmaa programmi "Salasilmad võlumetsas".

2015/2016. õppeaastal viisime läbi KIK-i poolt rahastatud projekti "Linnalapsed metsaga sõbraks" tegevusi.
Projekti käigus külastasid lapsed Viimsi Looduskeskust ja seal pakutavaid programme "Metsa sees on puud", "Lähme õue sügist märkama", "Talve võlu ja valu", "Kena kevade on käes"; Nõva Looduskeskust ja seal pakutavaid programme "Kasetohtlane ja Männikorplane", "Metsarahva kevadised toimetused", "Kui puud räägiksid", Aegviidu Looduskeskus "Avastusretk putukametsas". Kõik aiarühma lapsed said osaleda kahes õppeprogrammis. Projekti lõpuks valmis raamat laste meenutustest, joonistustest ja fotodest.

2012.-2013. aastal osalesime Tallinna Järveotsa Lasteaia poolt algatatud integratsiooniprojektis „ Meie Eesti“
Projektis osalesid Tallinna Lasteaed Vikerkaar, Tallinna Tähekese Lasteaed, Tallinna Rõõmupesa Lasteaed ja Tallinna Männi Lasteaed. Toimus on ühine sõbrapäeva üritus lasteaias Pääsusilm, mihklipäeva sügislaat lasteaias Vikerkaar, kadripäeva tähistamine rahvalauludega Haabersti Vaba Aja Keskuses ja orienteerumismäng Tähekese lasteaias. Projekti viimane kohtumine ja kokkuvõtete tegemine õpetajatele toimus 22. mail lasteaias Vikerkaar.

2012. aastal liitusime MTÜ Lastekaitse Liidu projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed".
Projektiga alustasid Poku ja Timbu- Limbu rühm. 2013. aastal liitusid Naerusuu, Lepatriinu, Mesimummu, Ritsikate, Sipsiku, Tähe- Täps, Mõmmi rühm, Krõlli, Lotte ja Tibu rühm.

2010.-2012. aastal osalesime rahvusvahelises Euroopa elukestva õppe Comenius koostöö projektis „Vesi, õhk ja maa – need me sõbrad kolmekesi“. Tallinna Lasteaed Pääsusilm oli projekti koordinaatoriks.
Projekti eesmärgiks oli lastele anda teadmisi teadusest, bioloogiast ja meid ümbritsevast keskkonnast, õpetada seda hoidma puhtana. Projekti jooksul tegid lapsed erinevaid katseid, matku loodusesse, kunstitegevusi looduslike materjalidega ning uurisid kalade elu akvaariumis. Õpetajad tutvustasid üksteisele erinevaid õuesõppe mänge, jagasid parimat pedagoogilist kogemust. Valmis narratiiviraamat laste juttude ja joonistustega keskkonnast ning reisisõbra päevik. Projektis osalesid lisaks meie lasteaiale:
Itaalist Istituto Comprensivo "Nino Navarra"
Tšehhist Mateøská škola Green Tree 
Türgist Mersinist lasteaed Toroslar Anaokulu

2007.-2009. aastal osalesime rahvusvahelises Euroopa elukestva õppe Comenius koostööprojektis „Avastamine läbi aastaaegade“. Projekti eesmärgiks oli läbi uurimise ja avastamise saada uusi teadmisi loodusest ja meid ümbritsevast keskkonnast erinevatel aastaaegadel. Lapsed uurisid erinevaid materjale, viisid läbi ilmavaatlusi, tegid erinevaid katseid, külvasid seemneid, tulbi ja nartsissi sibulaid ning jälgisid taimede kasvu terve projekti jooksul. Valmis aastaaegade päevik, reisisõbra päevik ja laste poolt loodud ajaleht kõigi projekti jooksul toimunud tegevustega. Projektis osalesid lisaks meie lasteaiale:

Tšehhist Základní škola a mateøská škola Klas s.r.o.
Norrast Vestbygd barnehage
Saksamaalt Grundschule Moenchberg
Islandilt Leikskólinn Hamraborg  
Slovakkiast Súkromná materska školka

 

 Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, arendusjuht
Tel 5181606, e-post: [email protected]

Viimati muudetud 13.06.2024