Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lasteaia Pääsusilm sündmused 2021/2022 õppeaastal

KUU

SISU

VASTUTAJA

SEPTEMBER - Liikumiskuu

01.09 Õppeaasta avaüritus

Õppeaasta avaüritus lastele õuealal

Juhtkond

06.09 – 30.09 „Kogume samme“

Tervisekõnd lasteaia lähiümbruses

Õpetajad

10.09 Liiklusõppepäev

Turvaline liiklemine

Juhtkond ja õpetajad

22.09  „Tere, sügis“

Rühmade tegevused lasteaia õuealal

 Muusikaõpetajad

23.09 Tervisekõnd  „Tervitame sügist“ 

Tervisekõnd kergliiklusteel lastele ja vanematele

   Õpetajad

OKTOOBER -Vaimse tervise kuu

05.10 Õpetajate päev

 

Veebikohtumine Järveotsa Gümnaasiumi õpilastega

    Juhtkond

11.10.-15.10 Kasutatud riiete, jalanõude, mänguasjade vahetus „Sõbralt-sõbrale“

       Laat õuealal

Juhtkond, õpetajad, hoolekogu liikmed

01.10-29.10 „Tunded ja emotsioonid“

Tunnete ja emotsioonide tundma õppimine lastekirjanduse kaudu

     Õpetajad

NOVEMBER - Märkamise ja heaolu kuu

01.11- 30.11 „Õnnelik laps"

Kaaslaste märkamine ja tunnustamine rühmas igal kolmapäeval

     Õpetajad

25.11 Kadripäev

Laste mängupidu rühmas

Muusikaõpetajad ja õpetajad

DETSEMBER - Puhkuse ja une kuu

01.-08.12 „Jõuluootus“

Tegevused rühmas

Õpetajad

09.12 – 17.12 Jõulupeod lastele

Rühmade jõulupeod

Õpetajad, muusikaõpetajad

JAANUAR 2022 - Tervisliku toitumise kuu

06.01 Uue aasta tervitus

Laste mängupidu rühmas

Muusikaõpetajad, õpetajad

10.01-14.01 “Värvilised smuutid” 

Smuutide    valmistamine rühmades

Õpetajad

24.01-28.01 “Kelmikad köögiviljad”

Köögiviljadest toitude valmistamine rühmades

Õpetajad

VEEBRUAR - Olümpiakuu

07.02- 11.02 Taliolümpia Haabersti lasteaedadele

Liikumistegevused õuealal

Õpetajad, liikumisõpetaja

14.02 Sõbrapäeva tähistamine

Tegevused rühmades

Õpetajad

15.02-19.02 Lasteaia luuletuste lugemise nädal „Emakeelel kaunis kõla“

Lapsed õpivad ja esitavad luuletusi rühmas

 Õpetajad

21.02-23.02 Vabariigi aastapäev

Vabariigi aastapäeva tähistamine

Muusikaõpetaja, õpetajad

MÄRTS - Vitamiinikuu

01.03-04.03 Lasteaia 43. aastapäev

  

Avatud tegevused, lasteaia tutvustus uutele lapsevanematele, sünnipäevapeod lastele

Juhtkond,  õpetajad, muusikaõpetajad

07.03- 11.03 “Vitamiiniampsud”

Tegevused rühmades

Õpetajad

APRILL - Südamekuu

01.04-30.04 “Kogume samme”

Tervisekõnd personalile
ja lastele

Tervisemeeskond

04.04-08.04 Robootika lasteaias

Robootika töötoad rühmades

Õpetajad

07.04 Tervisepäeva tähistamine

Tegevused õuealal

Tervisemeeskond, liikumisõpetaja, õpetajad

14.04 Õuesõppepäeva tähistamine

Õuesõppe tegevused rühmades

Keskkonnatöörühm, õpetajad

27.04 Robootika lastevanematele

Robootikavahenditega tegevused õuealal

Juhtkond, õpetajad

MAI - Keskkonnakuu/õuesõppekuu

"Õueala korda!"                 

Korrastustööd õuealal

Juhtkond, hoolekogu, töötajad

02.05- 06.05 Lapsed looduses

Matkapäev

Juhtkond, tervisemeeskond

11.05 XV Miniolümpia kergejõustikus

Lasteaia spordiüritus 6-7 aastastele lastele

   Tervisemeeskond

Lasteaia pidulik lõpetamine

Lepatriinu 27.05
Ritsikad 30.05

Mesimumm 31.05 

Lõpupeod lasteaia õuealal

Juhtkond, muusikaõpetaja, õpetajad

JUUNI - Turvalised ja tegusad suvekuud

01.06 Õppeaasta lõpetamine, lastekaitsepäeva tähistamine

Õppeaasta lõpetamine lastele õuealal

Õpetajad, muusikaõpetajad

 

 

 

 

Viimati muudetud 24.04.2022