Skip to content
Tallinn.ee
Juurdepääsetavus
 °C

Tallinna Lasteaia Pääsusilm toiduraha

 

Toidukulu päevamaksumus on alates 1. oktoobrist 2022 on järgmine:


Toidukulu sõimerühmaealisele 1,5-3 aastasele lapsele 2,64 eurot päev
Toidukulu aiarühmaealisele 3-7 aastasele lapsele 3,60 eurot päev
 

 

Toitlustamisteenust pakub alates 1.oktoobirst 2022  Baltic Restaurants Estonia AS

Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrusele nr 17 „Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord“ vastavalt kaetakse toidukulu lasteasutuses käival lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Tallinna Linnavalitsuse 21.12.2022 määrus nr 42 "Tallinna linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise piirmäära kehtestamine" .

 

Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,70 eurot ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 3,00 eurot päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust.

Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea.

 

Lehekülge haldab:

Kristiine-Teele Satsi, haridustehnoloog
Tel 5181606, e-post: kristiine-teele.satsi@paasusilm.edu.ee

Viimati muudetud 15.08.2023